Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

Alphabetisch register (V-Z)

Blz. Jaar

84 1930 Voorbereidend onderwijs (opleiding)
71 1924 Vrouwenhofje

46 1910 Waaggebouw (restauratie)
55 1916 Watersnood
62 1919 Werkliedenreglement
56 1917 Werkloosheidsvoorziening
53 1914 Werkloozenfonds
26 1872 Westerpoort (slooping)
34 1891 West-Friesche Kanaalvereeniging
64 1920 ...
27 1877 West-Friesch Museum
33 1889 ...
69 1923 ...
76 1927 ...
83 1930 ...
61 1918 Winkelsluiting
86 1931 Wisseltonnendienst
50 1913 Woning boven Oosterpoort
69 1923 Woningtoestanden-verbetering

44 1908 Zaadmarkt
69 1923 Zeedijk-verzwaring
55 1916 Zeewaterkeerende werken
61 1918 Ziekenbarak
25 1866 Ziekenhuis (Stads)
39 1900 ...
69 1923 ...
74 1925 ...
21 1861 Ziekenhuisplannen
59 1918 Ziekenkolen
43 1907 Ziekenverpleging "de Villa"
86 1931 ...
52 1913 Ziekenverpleging St. Jans Gasthuis
76 1926 ...
86 1931 ...
32 1886 Zuiderzee (drooglegging)
74 1925 Zusterhuis Stadsziekenhuis
63 1919 Zwanen in Oosterpoortsgracht
50 1912 Zweminrichting Westerdijk
69 1923 ...