Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1920-1921

Verkoop Waterleidingbedrijf.
Een belangrijke transactie kwam dit jaar tot stand door den verkoop van het waterleidingbedrijf der gemeente aan de Provincie.
De gemeente ontving voor het complex van gebouwen en de leidingen enz. een bedrag van f 374.000.-.

Ovenbouw gasfabriek.
Ter plaatse van de bestaande stokerij op het terrein van de gasfabriek stichtte de gemeente een nieuwe stokerij, met één schuine kamerovenbatterij van 5 kamers, benevens de daarbij behoorende inrichtingen.
Voor één en ander verleende de Gemeenteraad een crediet van f 370.000.-.

1921. Vereeniging Ambachtsschool en Burgeravondschool.
Om practische en financieele redenen besloot de Raad, op voorstel van een daartoe ingestelde commissie, de Burgeravondschool bij de Ambachtsschool onder te brengen. in welke inrichting deze avondschool nog bestaat als avondnijverheidsonderwijs.

Electrificatie mistsignaal en havenlicht.
Het mistsignaal en het havenlicht kwamen thans in aanmerking voor aansluiting op het electrisch net.

Slootdemping Derdeboomlaan.
Een crediet van f 3000.- werd verleend voor slootdemping langs de Derdeboomlaan.

R. K. Par. Jongensschool.
Op een terrein naast het R. K. Wees- en Armenhuis aan het Achterom kwam een nieuwe R. K. Par. Jongensschool tot stand.

Inkomstenbelasting.
De hiervoor gegeven opsomming van allerlei maatregelen door de bijzondere tijdsomstandigheden gevorderd en de totstandkoming van belangrijke werken, maken het