Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

Alphabetisch register (G)

Blz. Jaar

63 1919 Gasfabriek (plannen stokerij)
65 1920 ... (ovenbouw)
70 1924 ... (cokessorteerinrichting)
77 1927 ... (terreinuitbreiding)
45 1909 Gasfabriekstraat
41 1903 Gasfabriekterrein
41 1904 ...
41 1903 Gashouder
50 1913 ...
74 1926 Gaslevering Blokker
79 1928 ... Venhuizen en Wijdenes
80 1929 ... Zwaag
53 1915 Gasprijs
58 1918 ... (reductie)
62 1918 ...
67 1922 ...
63 1919 Gasrantsoeneering opgeheven
55 1916 Gasverbruik-beperking
67 1922 Gasstraatverlichting
67 1922 Gas voor verwarming
37 1897 Gedenkteeken Mr. W. K. Baron van Dedem
80 1928 Gemeente-diensten (reorganisatie)
51 1913 Gemeente-reiniging
52 1914 ...
54 1916 Gemeentescholen I, II en III
71 1924 Gevels Munnickenveld restauratie)
83 1930 Gouvernementsgebouw (schenking)
43 1907 Grondaankoop
43 1908 ...
59 1918 ...
72 1925 ...
74 1926 ...
75 1926 ... Blokker
79 1928 ... Venhuizen
81 1929 ...
82 1930 ...
87 1931 Grondbedrijf
85 1931 Grondprijzen
71 1924 Grondverkoop