Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1896-1898

Muntgasmeters.
Vanaf dit jaar geldt het muntgasstelsel in deze gemeente. Het gasverbruik werd daardoor weer zeer bevorderd.

R. K. Wees- en Armenhuis.
De betrekkingen van binnenvader en binnenmoeder in het R. K. Wees- en Armenhuis werden opgeheven. De verzorging van deze inrichting werd daarna opgedragen aan zes liefdezusters.

1897. Gedenkteeken voor wijlen Mr. W. K. Baron van Dedum.
Voor Mr. W. K. Baron van Dedum, oud-Burgemeester van Hoorn en daarna Minister van Koloniën, werd in de Ramen een gedenkteeken geplaatst.

Bossuhuisje.
Het ten vorigen jare aangekochte z.g. Bossuhuisje aan de Slapershaven kon worden gerestaureerd, omdat de kosten, zijnde f 1800.-, door het Rijk en de gemeente ieder voor de helft gedragen werden.

1898. Drinkwaterleiding.
Van particuliere zijde ondernam men een poging om in deze gemeente een drinkwaterleiding op te richten. De heer F. D. Eydman vroeg daartoe concessie tot 31 December 1975, welk verzoek door den Gemeenteraad werd afgewezen.

Boom ter herinnering aan inhuldiging H. M. de Koningin.
De Gemeenteraad aanvaardde een door de Vereeniging "Tuinbouw" aangeboden lindeboom, te plaatsen ter herinnering aan de inhuldiging van H. M. de Koningin, in het plantsoen vóór het station.

Rioolgemaal.
De stoomketel in het rioolgemaal aan den Westerdijk moest plaats maken voor een gasmotor, waarvoor de Raad een crediet van f 5075 verleende.