Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

Alphabetisch register (R-S)

Blz. Jaar

78 1927 Rechtsgeding (huis Koepoortsweg hk. Driebooml.)
47 1911 ... (Scheepstimmerwerf)
43-47 1911-1913 ... (R. K. Wees- en Armenhuis)
51 1913 Reinigingsdienst
60 1918 Remonstrantsche Kerk
24 1864 Rioleering binnenstad
71 1924 ... buitenstad
21 1861 Rioolgemaal Westerdijk
37 1898 ...
72 1925 ...
71 1924 ... Schellinkhouterdijk
81 1929 ... ...
28 1879 R. K. Kerkbouw
65 1921 R. K. Par. Jongensschool
85 1931 R. K. Par. School (nieuwbouw)
37 1896 R. K. Wees- en Armenhuis
47 1911 ...
51 1913 ...
69 1923 ...
67 1922 Röntgeninrichting Stadsziekenhuis
56 1917 Rijksbelastingkantoren
34 1890 Rijkslandbouwproefstation
36 1896 ...
39 1901 ...
50 1913 Rijkstuinbouwwinterschool
32 1886 Rijkswerkinrichting
35 1895 Rijkszuivelconsulentschap
40 1902 ...

44 1908 Scheepstimmerwerf (eigendomsrecht)
47 1911 ... (rechtsgeding)
87 1931 ... ...
87 1931 ... (dading)
41 1906 Schenkingen van wijlen Mevr. de Vicq-Carbasius
83 1930 Schenking Gouvernementsgebouw
57 1917 ... voor Vakschool voor Meisjes
47 1911 ... voor Vluchthaven
19 1850 Schilderijen
69 1923 ... West-Friesch Museum
54 1916 Scholen I, II en III