Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

Alphabetisch register (B-C)

Blz. Jaar

86 1931 Brandweermateriaal
75 1926 Brandweer-automotorspuit
70 1923 ... -weksysteem
20 1857 Brug bij de Hulk
24 1864 ... over het Nieuwland
30 1883 ... bij Avenhorn
31 1884 ... in den Draafsingel
33 1888 ... Visscherseiland
44 1908 ... over de Oosterpoortsgracht
72 1925 ... Kleine Oost
72 1925 Bruggen Veenenlaan, Tweede- en Derde-boomlaan
81 1929 Brugwachterswoning Oude Doelenkade
34 1889 Buitenluiendijk
50 1913 ...
38 1899 Burgeravondschool
65 1921 ... en Ambachtsschool
66 1922 Burgerlijk Armbestuur
28 1881 Burgerscholen (oprichting)

62 1918 Carbidlampen voor huisverlichting
57 1917 Centrale keuken
57 1918 ...
63 1919 ...
34 1892 Cholera
60 1918 Christelijke school
77 1927 ...
83 1930 ...
85 1931 ...
79 1928 Consultatiebureau voor t.b.c.o-patiënten
87 1931 ... ... zuigelingen
32 1886 Correctiehuis
60 1918 Courant uitgegeven door gemeente
54 1915 Credietbehoeften kleine Middenstand
52 1914 Crisismaatregelen
54 1915 ...
55 1916 ...
58 1917 ...
59 1918 ...