Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Berichten uit het Oud Archief van Hoorn

Transcripties gemaakt door Frans J.P.M. Kwaad

Hieronder volgen een aantal transcripties van handgeschreven archiefstukken. De stukken zijn afkomstig uit het Oud Notarieel Archief en het Oud Rechterlijk Archief van Hoorn. In vroeger tijd ging men voor meer en andere zaken naar de notaris dan tegenwoordig. Een bijzondere notariële akte was de notariële getuigenverklaring of attestatie. Deze akte was bedoeld om bepaalde feiten en omstandigheden schriftelijk vast te leggen in aanwezigheid van getuigen. In de zeventiende en achttiende eeuw maakte de attestatie ongeveer tien procent uit van de productie van een gemiddeld notariskantoor. Het is derhalve een in kwantitatief opzicht belangrijke akte. Ook inhoudelijk is deze akte bijzonder te noemen, omdat zij over alle aspecten van het leven kon gaan, van diefstal en ruzies tot opmerkelijke gebeurtenissen en zelfdoding. Bovendien handelde de attestatie vaak over het doen en laten van gewone mensen, waarvan vaak weinig informatie bewaard is gebleven. De bijzondere informatierijkdom maakt de attestatie van historische waarde en tot een rijke bron van kennis van het dagelijks leven in vroeger tijd. De meeste van de onderstaande transcripties zijn dergelijke notariële getuigenverklaringen. Daarnaast zijn enkele teksten uit het Oud Rechterlijk Archief opgenomen. Deze gaan over rechtszaken. De originele handgeschreven stukken bevinden zich in het Westfries Archief in Hoorn.
Ter toelichting: Een transcriptie is in dit verband een letterlijke weergave van een handgeschreven archiefstuk in een beter leesbare vorm. Het is dus geen vertaling of hertaling van een oude tekst in hedendaags Nederlands. Dat zou een volgende stap (kunnen) zijn. Wel is het gebruikelijk om de betekenis van in onbruik geraakte woorden te vermelden, zoals in onderstaande transcripties is gedaan.

archiefstukken

 

Transcripties van archiefstukken    (Bron: Westfries Archief, Hoorn)