Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1889-1892

Buitenluiendijk.
Het terrein van den Buitenluiendijk moest worden opgehoogd. Merkwaardig is, dat werd aanbesteed het terrein ter grootte van 6 H.A., terwijl later bleek, dat het terrein 7 H.A. groot was, waarom de aannemer 1 H.A. onafgewerkt liet.

1890. Rijkslandbouwproefstation.
In het gebouw staande aan het Breed waar thans het Rijkszuivelconsulentschap is gevestigd, werd in 1890 een Rijkslandbouwproefstation ondergebracht.

Stoomtram Hoorn-Schagen.
Tot deelneming in de N.V. Stoomtram Hoorn-Schagen stelde de gemeenteraad een bedrag van f 20.000.- beschikbaar.

1891. West-Friesche Kanaalvereeniging.
De gemeente besloot toe te treden als lid van de West-Friesche Kanaalvereeniging, van welke vereeniging een krachtig initiatief is uitgegaan voor het thans tot uitvoering komende kanalenplan.

Botermarkt.
Op het Kerkplein terzijde van de Groote Kerk werd opgericht een overdekte botermarkt.

1892. Paardetram Hoorn-Enkhuizen.
De concessie voor een paardetram Hoorn-Enkhuizen ging over op de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, op de voorwaarden, vastgesteld 11 Aug. 1881 en 1 Nov. 1887.

Kruittoren.
De Maria- of Kruittoren werd afgestaan aan het Rijk voor militaire doeleinden.

Cholera.
In verband met de elders heerschende cholera moesten verschillende voorbereidende maatregelen worden getroffen.