Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

Alphabetisch register (K-L)

Blz. Jaar

67 1922 Kamer van Koophandel en Fabrieken
76 1927 ...
78 1927 Kanalisatie van West-Friesland
59 1918 Kanondijk
83 1930 Kantongerecht
21 1860 Kazerne
30 1883 Kazerne-uitbreiding
72 1925 Kazernegebouwen-verkoop
73 1925 Keern, overname weg
87 1931 ... wegverbetering
28 1880 Kerk Achterstraat
24 1863 Kerkenarmenfonds (procedure)
52 1914 Kermis geschorst
55 1916 Keuringsdienst voor melk
67 1922 ... ... vee en vleesch
29 1882 Klok Grootekerktoren
48 1911 ... Oosterkerktoren
26 1871 Koepoort (slooping)
84 1930 Koepoortsbrug
74 1926 ... (overname van Provincie)
74 1926 Koepoortsweg
78 1927 Koepoortswegverbetering
63 1919 Koningin (Hare Majesteits bezoek)
45 1909 Krankzinnigenbewaarplaats
68 1923 ...
86 1931 Kruitmolenpad-Kruidmolenstraat
34 1892 Kruittoren
69 1923 ...
78 1928 ...

52 1913 Landbouwhuishoudonderwijs
76 1926 ...
25 1867 Latijnsche school
76 1927 Legaat van oud-Burgemeester Zimmerman
59 1918 Levensmiddelenbureau
54 1915 Levensmiddelencommissie
84 1930 Lichamelijke oefening (terrein)
74 1926 Litterair-economische afdeeling R.H.B.S.
79 1928 Lijkkoetsje