Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1919-1920

Raad van Arbeid.
Terwijl bij de vestiging van een Rijksinstelling de gemeente meestal financieel betrokken wordt, kan van den Raad van Arbeid gezegd worden, dat deze belangrijke instelling voor de gemeente plotseling, zonder eenige tusschenkomst van de gemeente, hier binnenkwam.

1920. Bijdrage W. F. Kanaalvereeniging.
De West-Friesche Kanaalvereeniging, die zich belastte met het doen opmaken van plannen voor eene kanalisatie van West-Friesland, vroeg daartoe van de belanghebbenden eene bijdrage in de kosten daarvan.
De Gemeenteraad van Hoorn verleende de gevraagde bijdrage.

Distributie van aardappelen.
Hoewel de oorlog reeds geëindigd was, bleven in de eerste jaren de tijdsomstandigheden nog moeilijk en de gemeente zag zich genoodzaakt ook als leverancier van aardappelen op te treden.

Bureau van politie.
De gemeente kocht, ten behoeve van eene behoorlijke huisvesting van het Bureau van politie, het huis Kaasmarkt no. 14.

Mr. Jan Dirksz. Binneblijfstraat.
Ter uitvoering van een door de Woningvereeniging Mr. Jan Dirksz. Binneblijf voorgenomen bouwplan tusschen de Merensstraat en de Derdeboomlaan, moest een straat worden aangelegd, welke later Mr. Jan Dirksz. Binneblijfstraat werd genaamd.

Voorschot arbeiderswoningen.
Voor den bouw van 18 arbeiderswoningen vroeg en verkreeg bovengenoemde Woningvereeniging een bouwvoorschot van f 113.500.-.