Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1922-1923

Inkomstenbelasting.
Omdat het belastingjaar 1921-1922 aan de spits staat met de belastingopbrengst uit de Inkomstenbelasting, meen ik hier dit bedrag te moeten vermelden. Het bedroeg niet minder dan f 464.080,41. Spoedig daarop kon echter tot belangrijke verlaging dier belasting worden overgegaan.

Garnizoen.
De steeds verder doorgevoerde concentratie- en bezuinigingsmaatregelen bracht, zeer ten spijt dezer gemeente, mede de overplaatsing van het Garnizoen naar Amersfoort.

1923. Isoleerkamer voor krankzinnigen.
De isoleerkamer voor krankzinnigen welke in het Stadsziekenhuis boven de voormalige Stadsapotheek was ingericht, was daar niet gunstig gelegen, waarom in de voormalige concierge-woning van de Muziekschool, welke op gemakkelijke wijze met het Stadsziekenhuis was te verbinden, eene nieuwe isoleerkamer naar de eischen des tijds werd gebouwd.

Ambachtsschool.
Vooruitbreidingswerken van de Ambachtsschool verstrekte de gemeente een annuïteitsleening van f 20.000.-.

Arbeidsbeurs.
De Arbeidsbeurs kreeg in dit jaar als bureau aangewezen het perceel aan de Pakhuissteeg waar thans het consultatie-bureau voor zuigelingen gevestigd is.

Electrisch Kabelnet.
Ter vervanging van het bovengrondsch net werd een ondergrondsch kabelnet aangebracht, ten behoeve van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf.

School voor U.L.O.
De U.L.O.-school aanvankelijk gecombineerd met de school voor lager onderwijs aan den Draafsingel mocht na eenige omzwerving in verschillende gemeente-gebouwen haar zetel bekomen in een nieuw gebouw aan de Johan Messchaertstraat.