Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

Alphabetisch register (O-R)

Blz. Jaar

48 1911 Oosterkerktorenklok
47 1911 Oosterkerktorentje
26 1874 Oosterpoort
38 1899 ...
50 1913 ... (bovenwoning)
83 1930 Opleiding voor onderwijzer(es)
25 1870 Otto's brug
49 1912 Oud archief
78 1927 Oude Doelenkade
73 1925 Oude Westerdijk-afgraving
25 1869 Overtoom bij St. Pietershof
29 1883 Overwegen Koepoortsweg en Holenweg

58 1917 Paardetram Hoorn-Enkhuizen
70 1923 Pakhuis Veemarkt
61 1918 Pensioenen (bijslag)
36 1896 Pensioen voor gemeente-ambtenaren
56 1917 Perceel Groote Oost 41
58 1917 Petroleum (toeslag)
73 1925 Pieter Florisstraat
31 1884 Plantsoenen
54 1916 ...
64 1920 ...
31 1885 Plantsoen langs de Vest
24 1863 Pleintje Wijdebrugsteeg
20 1857 Politiebureau
64 1920 ...
39 1901 Proefzuivelboerderij
69 1923 Protestantsche Weeshuis

19 1851 Raadsledenvermindering
28 1880 Raadsledenvermeerdering
64 1919 Raad van Arbeid
79 1928 ...
87 1931 Raadhuis (telefooninstallatie)
35 1895 Raadzaal
69 1923 ...
60 1918 Rangeerterrein H.IJ.S.M
27 1877 Rechtbank (opheffing)