Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1893-1895

1893. Standbeeld Jan Pietersz. Coen.
Op 30 Mei 1893, gedenkdag der verovering van Jacatra in 1619, is het standbeeld van Jan Pietersz. Coen, geboren te Hoorn, 8 Januari 1587 en overleden te Batavia 20 September 1629, namens tal van vereerders uit alle oorden van Nederland, zijn geboortestad aangeboden en plechtig onthuld in tegenwoordigheid van vele autoriteiten.

Gasfabriek.
Het jaar 1893 geeft mij, wegens gebrek aan bijzondere vermeldingen, gelegenheid wederom te wijzen op den steeds toenemenden bloei van het gemeentelijk gasbedrijf. Daarin is ook aanleiding gevonden om naast een tarief voor lichtgas een verlaagd kookgastarief in te stellen.
Het gasverbruik is sedert de overneming van de gasfabriek door de gemeente meer dan driemaal zoo groot.

1894. Stadsontsiering.
Vijf huizen onder één dak in de Spoorstraat en drie huizen in de Baanstraat werden door de gemeente aangekocht voor f 1629.45, om, na afbraak daarvan, een einde te maken aan een stadsontsiering, welke dit complex veroorzaakte.

1895. Minimum-loon en maximum arbeidsduur.
Het was thans voor het eerst, dat bij den Gemeenteraad in behandeling kwam een verzoek van Prof. Drucker c.a. te leiden, om in de bestekken voor gemeente-werken bepalingen te doen opnemen betreffende minimum-loon en maximum werktijd, welk verzoek voor kennisgeving werd aangenomen.

Raadzaal.
De mooie Raadzaal onderging in dit jaar een vernieuwingskuur door het aanbrengen van een nieuw tapijt en nieuwe gordijnen.

Zuivelconsulentschap.
Het gebouwtje, staande aan de Gravenstraat, thans nog, maar vermoedelijk nog slechts korten tijd, in gebruik als barak voor besmettelijke ziekten, werd in 1895 ingericht als laboratorium van het Rijkszuivelconsulentschap.