Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1923-1924

…zij van de gemeente een bouwvoorschot ontving van f 73793.76, terwijl de Woningvereeniging "Mr. Jan Dirckszoon Binneblijf" haar complex arbeiderswoningen aan de Derdeboomlaan en de Mr. Jan Dirckszoon Binneblijfstraat uitbreidde met 20 woningen, waarvoor zij een voorschot ontving van f 66.491,97.
Voorts werden dit jaar aan verschillende personen bouwpremies toegekend.

Weksysteem Brandweer.
Ten behoeve van de brandweer was reeds lang de behoefte gevoeld aan een behoorlijk weksysteem, tot aanleg waarvan dit jaar werd overgegaan.

Opheffing Spaarkas Kaaswerkers.
De Gemeenteraad besloot tot opheffing van de spaarkas van het Kaaswerkers Zieken- en Begrafenisfonds. De inkomsten van het fonds zouden voortaan aan de gemeente ten goede komen, waartegenover de gemeente zich verbond tot nakoming van verschillende verplichtingen ten behoeve van de kaaswerkers.

Turfpakhuis Veemarkt.
Het vroegere turfpakhuis van het Kerkenarmenfonds kocht de gemeente voor f 6000.-, om te dienen als werkplaats voor den gemeente-timmerman en als pakhuis.

Boterhal.
Het voormalig St. Jans Gasthuis aan de Kerkstraat werd als Boterhal in gebruik genomen.

1924. Cokessorteerinrichting gasfabriek en bergruimte ammoniakwater.
Bij de gasfabriek kwam een cokessorteerinrichting en een bergruimte voor ammoniakwater tot stand, waarvoor beschikbaar werden gesteld bedragen van f 6800 en f 5000.

Montessorischool.
De gemeente stelde eenige lokalen in de voormalige kazerne beschikbaar om daarin te vestigen een Montessorischool.