Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1882-1883

Tramlijn Hoorn-Enkhuizen.
De West-Friesche Tramweg-Maatschappij verkreeg concessie tot exploitatie van een paardetram Hoorn-Enkhuizen.

1882. Overneming Gasfabriek.
Nadat het vorig jaar reeds plannen waren opgemaakt voor de overneming van de gasfabriek en de heer W. de Liefde tot Directeur van de op te richten gemeentelijke gasfabriek was benoemd, kwam de transactie met de vroegere concessionarissen in het begin van dit jaar tot stand.
Het bestaande bedrijf werd door de gemeente overgenomen voor f 30.000.-. De toestand waarin het bedrijf zich bevond maakte echter groote verbeteringen noodzakelijk.

Klok Groote Kerktoren.
De klok in den in aanbouw zijnden toren van de Groote Kerk werd geleverd door den heer N. H. van Bergen te Heiligerlee voor f 4400.-.

School voor kosteloos onderwijs Muntstraat.
Een nieuwe school kwam tot stand aan de Muntstraat, welke school bestemd was voor het genieten van kosteloos onderwijs. De school werd aanbesteed voor f 32690.-.

Veemarkt.
Het was mede in 1882 dat plannen werden ontworpen tot de inrichting van veemarkten, welke geleidelijk tot de tegenwoordige ruime marktplaatsen zijn uitgegroeid.

1883. Verkoop Inschrijvingen Grootboek.
Eenige inschrijvingen Grootboek N.W.S. tot een nominaal bedrag van f 80.200 werden verkocht tot dekking van kosten voor school bouw en voor overname van de gasfabriek enz.

Overwegen Koepoortsweg en Holenweg.
Ten behoeve van den spoorwegaanleg verleende de Raad vergunning tot den aanleg van overwegen over den Koepoortsweg en over den Holenweg.