Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

Alphabetisch register (S-T)

Blz. Jaar

85 1931 Sport- en Speelterrein Buitenluiendijk
21 1860 Stadsapotheek
41 1905 ...
75 1926 Stadsnaai- en Breischool
35 1894 Stadsontsiering
25 1866 Stadsziekenhuis
39 1900 ...
69 1923 ...
74 1925 ... (zusterhuis)
35 1893 Standbeeld Jan Pietersz. Coen
19 1850 St. Jans Gasthuis
22 1862 St. Pietershof
33 1888 ...
38 1900 ...
39 1901 ...
45 1909 ...
69 1923 ...
74 1926 ...
52 1914 Steun tijdens den oorlog
54 1915 ...
55 1916 ...
58 1917 ...
59 1918 ...
55 1916 Stierenmarkt
34 1890 Stoomtram Schagen-Wognum
41 1904 ...
84 1930 ...
87 1931 ...
40 1902 Stoomtramweg Hoorn-Venhuizen-Bovenkarspel
55 1916 Stormvloed
60 1918 Straatverlichting
67 1922 ...

42 1907 Teekeningen van Cornelis Pronk
36 1896 Telefoon
21 1859 Telegraaf
44 1908 Toegangsweg Rijkshoogereburgerschool