Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

Alphabetisch register (T-V)

Blz. Jaar

31 1884 Tonnenstelsel
27 1878 Toren Groote Kerk
28 1879 ...
47 1911 Torentje Oosterkerk
29 1881 Tramlijn Enkhuizen-Hoorn
33 1886 ...
34 1892 ...
58 1917 ...
24 1864 Tuinaankoop Gravenstraat
53 1914 Tuingrond-aankoop
27 1878 Turfhaven-demping
30 1884 Turfhaven na demping harddraverijbaan

77 1927 Uitbreidingsplan
43 1907 Uitbreidings- en rioleeringsplan
47 1911 Uurwerk Groote Kerktoren

57 1917 Vakschool voor meisjes
85 1931 ...
40 1902 Varkenmarkt (demping water)
62 1918 Varkensmesterij
29 1882 Veemarkt
77 1927 Veenenlaanverbetering
53 1915 Veliusbrug
57 1917 Vermakelijkheidsbelasting
48 1912 Vischafslag
67 1922 Vleeschkeuringsdienst
26 1873 Vluchthaven
38 1899 ...
40 1903 ...
47 1911 ... (schenking)
48 1912 ...
56 1917 Voedselvoorziening
85 1931 Volière
50 1912 Volksbad Westerdijk
69 1923 ...
36 1886 Volksbibliotheek
80 1928 ...
56 1917 Volkstuintjes
74 1926 Voorbereidend onderwijs