Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

Alphabetisch register (A-B)

Blz. Jaar

64 1920 Aardappeldistributie
36 1895 Afslag van groenten
59 1918 Algemeene begraafplaats
59 1918 ...
39 1901 Ambachtsschool
45 1909 ...
47 1911 ...
49 1912 ...
62 1918 ...
68 1923 ...
65 1921 Ambachtsschool en Burgeravondschool
80 1928 Ambtenaren (ontslag op 65-jarigen leeftijd)
87 1931 Ambtenarenreglement
53 1914 Arbeidsbeurs
58 1918 ...
68 1923 ...
75 1926 ...
81 1929 Archiefbewaarplaats
40 1903 Armwezen (bureau)
75 1926 ... (reorganisatie)
80 1928 ...
24 1864 Arbeiderswoningbouw
43 1908 ... ("Arbeidersbelang")
49 1912 ...
61 1918 ...
63 1919 ... (Goed Wonen)
72 1924 ...
63 1919 ...
64 1920 ...
70 1923 ...
69 1923 ...
69 1923 Badhuizen (Binnen- en Buiten-)
36 1896 Badinrichting
32 1885 Bank van leening