Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1912-1913

marktplaats voor boter hadden tot gevolg, dat een gebouw werd ontworpen, dat zou worden geplaatst in de Spoorstraat naast het St. Pietersho1. De Gemeenteraad had tot den bouw van deze boterhal reeds besloten, doch kwam later op zijn besluit terug, omdat de plaats ongeschikt werd geacht en te gering van omvang.

Volksbad.
Teneinde het Volksbad aan den Westerdijk ook voor vrouwen en meisjes open te kunnen stellen, onderging deze inrichting eene uitbreiding.

1913 Woning boven Oosterpoort.
De woning boven de Oosterpoort kon in dit jaar voor het eerst na de restauratie door een gezin worden betrokken.

Terrein Buitenluiendijk.
De Gemeente ging met het Rijk een nieuwe overeenkomst aan betreffende het gebruik van den Buitenluiendijk voor militaire doeleinden, in verband met de beschikking van een gedeelte van dit terrein ten behoeve van den aanleg van een vluchthaven.

Nieuwe gashouder.
Het steeds toenemende gasverbruik maakte de oprichting van een nieuwe gashouder noodzakelijk.
Op een gedeelte van den openbaren weg "het Jeudje" verrees de thans nog bestaande groote gashouder van 6000 M³ inhoud, waarvoor een crediet van f 75.000.- werd verleend.

Rijkstuinbouwwinterschool.
Deze gemeente kwam in het bezit van een Rijkstuinbouwwinterschool, waarvoor de gemeente beschikbaar stelde het benoodigde terrein achter de Rijkshoogereburgerschool en een daarop te bouwen school, welke werd aanbesteed voor f 39.700.-.
De Provincie droeg f 15.000 in de kosten bij.