Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1922

Automatische ontsteking gasstraatverlichting.
De electrische straatverlichting had weer plaats gemaakt voor gasstraatverlichting, waartoe werd besloten in hoofdzaak op grond van meerdere bedrijfszekerheid. Het lag voor de hand, dat nu ook gebruik gemaakt werd van de mogelijkheid tot automatische ontsteking en blussching der lantaarns.

Gas voor verwarming.
Ter bevordering van het gebruik van gas voor verwarmingsdoeleinden werd een verlaagd tarief ingesteld.

Gasprijs.
De gasprijs, die in 1921 tot 18 ct. per M³ gestegen was, kon in datzelfde jaar tot 17 ct. worden teruggebracht. In 1922 kon de gasprijs driemaal worden verlaagd en daalde tot 13 ct., terwijl tevens bovenbedoeld tarief voor verwarmingsgas van 7 ct. per M³ werd ingevoerd.

Kamer Van Koophandel en Fabrieken.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Friesland huurde van de gemeente de localiteit van het Raadhuis, waarin het Bureau van politie gevestigd was. De wetaever had aan de Kamers van Koophandel en Fabrieken een meer uitgebreide taak opgedragen, waarom zij onder de leiding van haren Secretaris, den heer S. H. A. Esser, een bureau instelde.

Johan Messchaertstraat.
Aan den toegangsweg tot de Rijkshoogereburgerschool gaf de Gemeenteraad den naam van Johan Messchaertstraat.

Röntgeninrichting Stadsziekenhuis.
Het Stadsziekenhuis werd door de medewerking van den Gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een röntgenapparaat aan te schaffen.

Vleeschkeuringsdienst.
Opgericht werd de keuringsdienst voor vee en vleesch in den kring Hoorn.