Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1930

Johan Messchaertmonument.
Door vrijwillige bijdragen daartoe in staat gesteld, kon dit jaar een monument worden geplaatst in het plantsoen vóór het station, ter herinnering aan den grooten zanger Johan Messchaert, die in Hoorn geboren werd.
Dit monument werd plechtig onthuld in tegenwoordigheid van vele autoriteiten en kunstenaars.

Gouvernementsgebouw.
De gemeente nam tot een bedrag van f 800.- deel in een aan de Provincie aan te bieden geschenk ter versiering van de vergaderzaal der Provinciale Staten in het nieuwe Gouvernementsgebouw.

Vervolgklassen U.L.O.-school.
Aan de Openbare school voor U.L.O. verbond de gemeente het opleidingsinstituut voor onderwijzers, door uitbreiding van de school met twee vervolgklassen.
Aangezien het aantal leerlingen voor dezen cursus het eerste jaar niet voldoende werd geacht, kwam hij pas het volgend jaar in werking.

Christelijke school.
De school voor Christelijk onderwijs aan het Nieuwe Noord werd belangrijk verbeterd.

Nieuwe weg.
De Nieuwe weg, die bestemd zou zijn om te worden opgenomen in het Provinciaal wegenplan, ging aan de Provincie in beheer en onderhoud over, waarbij de gemeente o.m. als voorwaarde stelde, dat de beplanting gehandhaafd zou blijven.

West-Friesch Museum en Kantongerecht.
Het gebouw Groote Oost 53 zou worden bestemd om het Kantongerecht te huisvesten, in verband waarmede het gebouw aan den Roodesteen, genaamd het "Statencollege of voormalige vergaderplaats der Gecommitteerde Raden van West-Friesland" geheel ter beschikking zou komen van de gemeente, teneinde het West-Friesch Museum gelegenheid te geven, meerdere localiteit in gebruik te nemen.