Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1923

Mariatoren.
De Mariatoren werd in gebruik afgestaan aan de Vereeniging "Oud-Hoorn".

Onbewoonbaar verklaring woningen.
Nadat een uitgebreid onderzoek was ingesteld naar de woningtoestanden in de gemeente, werden 94 woningen onbewoonbaar verklaard.

Noodwoningen.
De voormalige Infirmerie moest wegens woningnood, door verschillende daklooze gezinnen worden betrokken.

Bestemming voordeelig saldo opgeheven Waterleidingbedrijf.
Het bedrag van f 79.300.-, dat beschikbaar bleef als voordeelig saldo na den verkoop van de waterleidingswerken aan het Provinciaal Waterleidingbedrijf werden op de volgende wijze besteed:
f 20200.- ten behoeve van een binnen- en een buitenbadhuis
f 3500.- ten behoeve van verbeteringen a. h. St. Pietershof
f 3500.- ten behoeve van verbeteringen aan het R. K. Wees- en Armenhuis
f 3500.- ten behoeve van verbeteringen aan het Protestantsche Weeshuis
f 3500.- ten behoeve van verbeteringen aan het Stadsziekenhuis
f 3500.- ten behoeve van eene restauratie van de Raadzaal
f 1600.- ten behoeve van restauratie van schilderijen in het West-Friesch Museum
f 40000.- ten behoeve van verbetering van woningtoestanden in de gemeente

Verzwaring Zeedijk.
De zeedijk vanaf de Rijkswerkinrichting tot het Breed moest belangrijk worden verzwaard.

Woningbouw.
De woningvereeniging "Onze Woning" bouwde 24 arbeiderswoningen aan de Jan Pieterszoon Coenstraat, waarvoor…