Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder • Brief aan Gemeenteraad en College van B&W: Alternatief Hoorn-Noord   (21-04-2024)

  U ontvangt deze brief namens de Vereniging Oud Hoorn en de Stichting Stadsherstel Hoorn. In eerdere brieven heeft de Vereniging Oud Hoorn gewezen op de historische betekenis van de bebouwing in Hoorn Noord voor Hoorn als geheel en de gevolgen voor het milieu bij sloop en nieuwbouw. De Vereniging Oud Hoorn wil hierbij graag aantekenen dat we vanuit de gemeente geen reacties mochten ontvangen op onze eerdere brieven. Als bijlage en als opfrisser hebben we beide brieven aan u en de brief aan woningcoöperatie Intermaris toegevoegd.

  Lees verder

 • Vervolgbrief Hoorn-Noord   (06-02-2024)

  In onze brief van 20 mei 2023 hebben we stelling genomen tegen sloop van delen van Hoorn Noord. Binnen de werkgroep Hoorn Noord hebben we ook de nieuwbouwplannen besproken. De presentatie van de plannen gaf meer dan voldoende inzicht om enkele kanttekeningen bij deze plannen te maken. Dit zijn de bemerkingen van de werkgroep. De gemeente heeft naast de verduurzaming en verdichting van de stad ook de opgave om de stad te vergroenen om de komende klimaatopwarming aan te kunnen. In het plan verdubbelt het aantal woningen terwijl er minder bruikbaar groen aanwezig is voor de toekomstige bewoners.

  lees verder

  De eerder verzonden brief staat hier

   

 • Brief aan Intermaris mbt sloop panden Hoorn-Noord   (16-01-2024)

  De vereniging Oud Hoorn volgt nauwlettend de plannen van de woningcorporatie Intermaris voor Hoorn Noord. Om hier een gewogen oordeel over te kunnen vellen heeft de vereniging samen met buurtbewoners en de Stichting Stadsherstel een werkgroep opgericht. Op 14 november jongstleden hebben de werkgroep leden een interessante en informatieve toelichting van Intermaris gekregen. Ook hebben de leden, individueel de inloopavonden bezocht en gezamenlijk geëvalueerd. Er blijven echter nog een aantal belangrijke vraagpunten over.

  Lees hier de hele brief

Oudere brieven

 

Archief Brieven bestuur