Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1886-1889

Paardetram Hoorn-Enkhuizen.
De paardetram Hoorn-Enkhuizen, waarvoor reeds in 1881 concessie was verleend, kwam in dit jaar volledig tot stand. De concessie werd overgedragen aan de opgerichte Paardetramweg-Maatschappij.

Spoorweg Hoorn-Medemblik.
De lokaalspoorweg Hoorn-Medemblik welke in exploitatie was genomen door de Hollandsche IJzeren SpoorwegMaatschappij kon in 1886 worden geopend.

1887. Gasfabriek.
Het jaar 1887 kenmerkte zich als een rustperiode, zoodat daarvan weinig is te vermelden.
Daarom wil ik hier nog eens wijzen op den bloei van de gasfabriek onder gemeentelijk beheer. De gasprijs werd reeds tot 8 ct. per M³ teruggebracht terwijl nog ruime baten beschikbaar bleven.

1888. Brug Visscherseiland.
Een brug op het Visscherseiland werd in eigendom en onderhoud overgedragen aan den heer A. Zijp te Wognum.

Boomen Draafsingel en Westersingel.
Nieuwe boomen werden geplant in den Draafsingel en in den Westersingel.

St. Pietershof.
De voormalige Venduzaal in het St. Pietershof kon niet langer gehandhaafd blijven wegens behoefte aan meerdere woningen. Door verbouwing verkreeg de inrichting een uitbreiding met drie woningen.

Kamer van Koophandel en Fabrieken.
In 1888 vestigde men hier ter stede een Kamer van Koophandel en Fabrieken, met een gemeentelijke toelage van f 100.- 's jaars.

1889. West-Friesch Museum.
In het gebouw aan de Roodesteen kon dit jaar meer ruimte verleend worden aan het West-Friesch Museum.