Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in het Westfries Museum

Pagina 186

Behalve de gevelstenen die zich in panden bevinden zijn er ook gevelstenen die om wat voor reden dan ook ooit verwijderd zijn van hun oorspronkelijke plaats en die nu worden bewaard in het Westfries Museum. Voor het verkrijgen van een nog uitgebreider overzicht van de Hoornse gevelstenen volgt hieronder een beknopt overzicht van deze groep.

Een steen met daarop afgebeeld een vat met appelen binnen een omlijsting en met de tekst “Inde vergulde apton”. De zandstenen gevelsteen is afkomstig van het in 1922 gesloopte huis Breed/hoek Veemarkt, waar zich nu het pand van (voorheen Jacob) Blokker bevindt.

Een zandstenen gevelsteen met daarop een cartouche waarbinnen een klavertjevier en het jaartal 1641 afgebeeld zijn. Deze steen heeft zich bevonden in de in 1916 afgebroken gevel van Breed 20. In dit pand was tot het jaar van sloop zadelmakerij W.J. v.d. Hulst voorheen G. Bierlaagh gevestigd. Dat het ambacht van zadelmaker ooit bloeide maar later een neergaande tak van nering vormde, blijkt uit het feit dat Hoorn in 1885 zeventien zadelmakerijen telde en ten tijde van de sloop van Breed 20 nog maar zes.

Een steen met een in reliëf aangebrachte boom met oranje vruchten, een groene grond en een grijze achtergrond met de tekst “In de Oranenboom”. De steen is afkomstig van Breed 44; tijdens een verbouwing in de 19e eeuw is hij verplaatst.