Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Geraadpleegde bronnen

Archieven

Archief Museum voor Communicatie - Den Haag

Bureau Erfgoed Gemeente Hoorn

Nationaal Archief - Den Haag

Westfries Archief - Hoorn

Literatuur

“Ach lieve tijd. Zeven eeuwen Hoorn, zijn bewoners en (…)”, twaalfdelige tijdschriftreeks, 1986-1987, Zwolle/Hoorn

G. van Arkel en A.W. Weissman, Noord-Hollandsche oudheden, tweede stuk, eerste gedeelte, Amsterdam 1894

H.M. van den Berg, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII: de provincie Noord-Holland, 's Gravenhage 1955

Hans Biedermann, Symbolen van A tot Z, Utrecht 1991

J.P. Bik, Feest- en vierdagen in kerk- en volksgebruik, deel III (Van St. Jan tot St. Cathrien), Velsen 1958

A. Boezaard (eindredactie) e.a., Hoorn, huizen, straten, mensen. Momenten uit de geschiedenis van monumenten, Hoorn 1982

C. Boschma-Aarnoudse, Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn. Den Oudtge-worden Mensch, die men in dit huis laat woonen, Bouwhistorische Reeks Hoorn, deel 8, Hoorn 1998

J. Bouman, Het merckwaerdigste meyn bekent, 4 delen, Amsterdam 1958

W.A. Braasem en H.O.J. de Ruyter de Wildt, Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was… Beelden uit een verklonken verleden (1800-1950), Hoorn 1980

Peter Faber en Femke Uiterwijk, Gevelstenen in Hoorn. Wandelroute, Hoorn 1994

Geoffrey Grigson, The Goddess of Love: the birth, triumph, death and return of Aphrodite, Londen 1976

J. Hall, Hall's geïllustreerde encyclopedie van symbolen in oosterse en westerse kunst, Leiden 1996

J. Hall, Hall's iconografisch handboek. Onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst, Leiden 1992

S. Hart, “Lambert Melisz. de huisman van Westzaan?” in: P. Noordeloos e.a. ed., West-Frieslands oud en nieuw, 24e bundel (jaarboek van Historisch Genootschap “Oud West-Friesland”), Hoorn 1957

W.F. Jeeninga, Twaalf Hoornse poortjes, Bouwhistorische Reeks Hoorn, deel 3, Hoorn 1993

Vereniging Oud Hoorn, “Kwartaalbladen”

Willeke Jeeninga, Grote Oost 7 Hoorn. Bouw- en bewoningsgeschiedenis, Huizenreeks Hoorn, deel 4, Hoorn 2000

E. van der Kleij, Architectuur en stedebouw in Noord-Holland 1850-1940, Zwolle 1993

S.J.J. Kleijntjens en H.H. Knippenberg, Van goden en helden. Mythen en sagen van Grieken, Romeinen en Germanen, Groningen 1946 (12e druk)

Drs. J.P.H. van der Knaap en L.M.W. Veerkamp, Uit de schemer van Hoorns verleden. De jaren 1300-1536, Hoornse Historische Reeks, deel 2, Hoorn 1996

J.H. Kruizinga, Ornamenten van huis en hof, deel II, Bussum 1963

Leo van der Laan met medewerking van Hendrik ten Hoeve, Verhalen in steen. Gevelstenen in Leeuwarden, Leeuwarden z.j.

J. van Lennep en J. ter Gouw, De Uithangtekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd, 2 delen, oorspronkelijke uitgave: Amsterdam 1867-1868

G.A.M. Offenberg, Gevelstenen in Nederland, Zwolle 1986

H. Overbeek, “Alliantiewapens en monogrammen aan gebouwen in Hoorn”, ongepubliceerde en ongedateerde inventarisatie

H. Overbeek, “Eenhoorns aan gebouwen in Hoorn”, ongepubliceerde en ongedateerde inventarisatie

B. Renckens, “Hoornse historie”, artikelenreeks in het Noord-Hollands Dagblad, 1974-1980

Harry van Schalkwijk, Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven, Hilversum, Gooi & Sticht, 1989

A. Steltman, “Het Hoornse straatbeeld en straatmeubilair van 1300-1956”, ongepubliceerde afstudeerscriptie, z.p., 2000

M. Uiterdijk, Vrees niet, gij klein kuddeke. Uit de oude geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Hoorn, een heruitgave van de artikelen verschenen in de jaren 1913-1915 in het blad ‘Ons Godsdienstig Leven’ te Hoorn, Hoorn 1996

Herkomst illustraties

Blz. 21, K.H. de Jong's Explotatie mij.
Blz. 23, 53, 84, 159 Collectie Arie Boezaard
Blz. 31, 33, 90, 139, 174, 180, 193, 205, 208, 216, 251 Westfries archief
Blz. 34, 173 Rijksarchief Haarlem
Blz. 78 Westfries museum
Blz. 163 van Lennep en ter Gouw