Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Veermanskade 6

Links in het fries toont de hoeksteen het wapenschild van Gouda. De achtergrondbetekenis hiervan is onbekend. Het is mogelijk dat de steen te maken heeft met de vroegere functie van het pand als kaaspakhuis.
Rechts is het wapenschild van Monnickendam aangebracht.

Misschien bevindt deze steen zich hier omdat Monnickendam evenals Hoorn behoorde tot de zeven West-Friese steden. Het is ook denkbaar dat reders uit Gouda en Monnickendam Hoornse schepen uitrustten voor de vaart op de Levant, waar de derde, middelste steen naar verwijst.

 

Deze gevelsteen in het midden van het fries toont het wapen van Genua, vastgehouden door twee draakachtige wezens. Onder de steen is de tekst “Int wapen van Ienuwe” te lezen. De gevelsteen verwijst naar de vroegere handelsband tussen Genua en Hoorn. De Italiaanse steden Venetië, Livorno en Genua waren voor Holland en zeker ook voor Hoorn belangrijke handelscentra. Goederen vanuit de Levant en Azië werden hiervandaan over heel Europa verspreid. De Hollandse schippers, die graan vanuit de zuidelijke Oostzeestreken (vooral Polen) naar deze steden brachten, hadden een groot aandeel in het vervoer van deze waren over zee naar Noordwest- en Noord-Europa. Zij namen hierbij onder meer marmer uit de groeven van Carrara mee. De steen in de gevel van Gedempte Appelhaven 7 toont een gezicht op de stad Genua vanuit zee; zie aldaar.

 


Wapen van Gouda

Wapen van Monnickendam