Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in het Westfries Museum

Pagina 201

Met dit samengestelde paneel als vorm van uithangteken trachtte Jan Gravendijk, hoeden- en pettenmaker in Kerkstraat 5, bekendheid te geven aan zijn nering. Hoewel dit paneel veel overeenkomst toont met een zogenaamd luifelopzetstuk, zoals dat nog te zien is bij Grote Noord 113 (zie aldaar), zal het zich door afwezigheid van een luifel op een andere wijze aan de gevel hebben bevonden. Deze Jan Gravendijk is één der nazaten van een zekere Gravendijk, die rond 1750 met een dame Winkelbag of Wilkenbag huwde te Hannover. Hun kinderen vinden wij terug als hoedenmakers in Amsterdam. Een kleinkind van één van hen, Jan Gravendijk (geboren 30-9-1820 Edam, overleden 14-12-1901 Hoorn) vestigde zich als hoeden- en pettenmaker in Kerkstraat 5. Gezien de vormgeving van het “reclamebord”, gebruikelijk in de tijdsperiode waarin hij leefde, zal deze Jan Gravendijk (zijn vader en zoon heetten ook Jan) het paneel hebben aangebracht. De laatste Gravendijk, die de zaak voortzette was Anthonie (geboren 7-10-1859, overleden december 1934). Zijn zoon, die ook Anthonie (geboren 22-5-1903, overleden?) heette en die de zaak niet voortzette, was de laatste Gravendijk die het pand bewoonde.