Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Slapershaven 1

“Renovatum 1897” in de geveltop. Het linkerdeel van de voorstelling geeft een vrij nauwkeurig stadsgezicht van Hoorn. Van links naar rechts de Hoofdtoren, Grote Kerk, Oosterkerk en Oude Oosterpoort. De weergave van de Hoofdtoren zonder de spits van 1650, kan een aanwijzing zijn voor een datering. De Bossu-zeeslag vond plaats in 1573.

Tijdens deze slag op de Zuiderzee, nabij Hoorn, brachten de Watergeuzen de Spanjaarden onder aanvoering van Bossu een gevoelige nederlaag toe.
Zij maakten zes schepen buit en namen meer dan 300 man gevangen.
Zo wonnen zij het overwicht op de Zuiderzee. In het fries een afbeelding van 520 x 60 centimeter met de zogenaamde Bossu-zeeslag als onderwerp en daaronder:

 

En sonder twyefel dit daer sijnder ook in 't midden,
daer sijnder op het lant die Godt met Mooses bidden
tot dat men over wint gelyck het is geschiet,
waer van men huyden noch, een klare teken siet