Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Trommelstraat 11 (tekststeen)

Een tekststeen in 1993 door de Stichting Stadsherstel Hoorn geplaatst ter herinnering aan het herstel van dit in 1883 gebouwde pand.

De tekst luidt: “1883 stadsherstel 1993”. De stichting tracht door aankoop van historische of cultuurhistorische panden deze te restaureren en na restauratie eventueel te verkopen. Oorspronkelijk opgericht onder de naam Stichting Havenkwartier op 22 augustus 1972 heeft de stichting vele panden van Hoorns monumentaal erfgoed voor sloop kunnen behoeden.