Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Grote Oost 83-85

Al dan niet bewust zo bedoeld door de steenhouwer, wekt deze voorstelling van een goederenbaal en twee figuren toch wel enigszins de lachlust op. Dit komt vooral door de naar verhouding erg grote afmetingen van de baal en geringe afmetingen van de figuren, die gezien hun houding en de naar elkaar toegewende blikken om het hardst schijnen te vechten om het bezit ervan. Het lijkt zeker niet op het in goede verstandhouding gezamenlijk uitpakken van de inhoud. Wellicht gaat het om een achterstallige verzekeringspremie van de eigenaar links aan de verzekeraar rechts, die zijn premie met geweld komt opeisen. Ook kan het gaan om een door de verzekerde betrapte dief die, ingehuurd door de verzekeraar, het verzekerde goed als pand komt halen wegens niet betalen van de verzekeringspenningen.

Destijds werden dergelijke praktijken in het verzekeringswezen niet zelden als drukmiddel gebruikt om verzekeringspremies te innen. Maar het tafereel op de steen zou ook doodgewoon een uitbeelding kunnen zijn van een nogal emotioneel verlopende onderhandeling tussen koper en verkoper of tussenpersoon over de prijs van de baal. Het blijft gissen. De gevel is gedateerd in de ankers (1581) en is hiermee de oudst gedateerde woonhuisgevel van Hoorn.

 

 


Grote Oost 83-85