Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Noorderstraat 3

Kenmerkend voor vooroorlogse overheidsgebouwen is vaak de aanwezigheid van een gevelsteen met daarop symbolen die een zekere voornaamheid of autoriteit tot uitdrukking moeten brengen. Meestal gebeurt dat door middel van een afbeelding van een wapenschild met daarop symbolen van diverse gezagslagen. Zoals hier: een prachtig bewerkte gevelsteen met het rijkswapen hiërarchisch bovenin, linksonder het wapen van West-Friesland en rechtsonder dat van Hoorn. Hier tussenin is een afbeelding van een koopvaarder uit de zeventiende eeuw te zien, die de naam en (toenmalige) faam van Hollands macht moest verbeelden. Ook de bouwstijl van het gebouw in de trant van de zeventiende eeuwse renaissance is daar niet vreemd aan.

Dit pand is het voormalige telefooncentralegebouw, dat in de jaren 1938/39 gebouwd is. Het nam de plaats in van de Heeren-Sociëteit met kegelbaan en muziektent, die van 1883 tot 1937 op deze plaats stond. De bouwstijl vertoont renaissancekenmerken, hetgeen aantoont dat de overheid zelfs nog tot de Tweede Wereldoorlog sterk gecharmeerd was van deze stijl. Zie hiervoor ook Grote Oost 28/30. De telefooncentrale is in 1992 ontmanteld en in de verkoop gekomen.
Thans is dit het onderkomen van Muziekschool Gerard Boedijn.

 

Noorderstraat 3