Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in het Westfries Museum

Pagina 199

Een steen met daarop afgebeeld een staande mansfiguur met een opengeslagen boek op de linkerarm en achter hem een liggende os. Op deze steen wordt de evangelist Lucas aangeduid.

 

Een gevelsteen met een in hoog-reliëf weergegeven afbeelding van een dodo. Herkomst van de steen onbekend. Deze vogel speelde een belangrijke rol in de voedselvoorziening van de Oost-Indiëvaarders tijdens de 17e en 18e eeuw. De merkwaardige vogel bezat een logge, plompe lichaamsbouw en had ongeveer de grootte van een kalkoen. Hij was niet in staat te vliegen.
Het broedsel bestond uit één ei. De grote kop was voorzien van een zeer forse haaksnavel. Door zijn trage gang was het niet moeilijk deze bij massa's te vangen. De soort is door Hollandse zeelieden in 1598 op het eiland Mauritius (ten oosten van het eiland Madagascar) in de Stille Oceaan ontdekt, maar waarschijnlijker is dat de Portugezen hen hiermee in 1508 voor waren.
De laatste dodo op Mauritius is waargenomen kort na 1681. Zij kwamen ook voor in hetzelfde gebied op de eilanden Réunion en Rodriguez, waar zij rond 1750 waren uitgestorven.

 

De beide krullen in de aanzetstenen van de klokgevel van Korenmarkt 3 zijn gestileerd in de vorm van de kop van een dodo.