Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen buiten de binnenstad

Keern 219

Ook hier een steen met een beeld gekoppeld aan de historische functie van de boerderij. De boerderij is gebouwd in de periode 1830-1900, deels van de materialen van een daarvoor op deze plaats gesitueerde kapberg (opslagplaats voor hooi). Deze kapberg hoorde bij een van de boerderijen, die eertijds aan het Keern stonden. Op 12 juni 2008 is de boerderij afgebrand.

De gevelsteen die zich thans nog in één der muurrestanten van de afgebrande boerderij bevindt is afkomstig van de vorige boerderij. Op deze steen zien wij een eenvoudig geklede man, die rundvee opdrijft. Hij wordt gevolgd door een statiger geklede ruiter. Opvallend zijn diens attributen: een zwaard, en een van een pistool voorzien holster, dat bevestigd is om de nek van het paard. Er bestaan mondelinge noch schriftelijke overleveringen, die licht werpen op de betekenis van de uitbeelding. Wil men gissen dan zou men kunnen veronderstellen dat hier een boerenknecht of pachter en zijn (land)heer zijn afgebeeld. Sommigen beweren dat de afbeelding een voorstelling is van een inbeslagname van vee door de Spanjaarden in verband met hun voedselvoorziening. De ruiter zou dan een Spaanse officier zijn, hoewel zonder de bekende Spaanse helm. In Het merckwaerdigste meyn bekent van J. Bouman wordt wegens de vermeende strenge blik, de snor en het puntbaardje van de ruiter zelfs geopperd dat men hier te maken heeft met de Spaanse landvoogd Alva als zinnebeeld van de Spaanse bezetting.