Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Voorwoord

“Een geschiedenis in steen en hout”, zo luidt de ondertitel van dit boek. “Hoorns geschiedenis in steen en hout”, in boekvorm verteld zou ook een goede, hoewel wat lange hoofdtitel zijn geweest.

De reeds verschenen uitgaven in de vijf boekenreeksen van de Publicatiestichting Bas Baltus over de (cultuur)geschiedenis van Hoorn geven haar historie weer op de gebruikelijke wijze: gedrukt op papier, indien nodig ondersteund door tekenpen en fototoestel, gehanteerd door auteurs die waarnemen en interpreteren door de bril van een twintigste-eeuwer.
De in dit boekje gehanteerde benadering van het weergeven van de geschiedenis van een stad of streek is een geheel andere, namelijk haar te laten vertellen door diegenen, die haar zelf hebben meegemaakt en weergegeven. Ik duid hiermee op de te vaak voorbij geziene getuigen in de vorm van historische uithangtekens en in het bijzonder van gevelstenen.
De makers ervan gaven de geschiedenis daarop niet weer met pen en papier, maar met beitel en steen in een daarbij vaak ontwapenende fijnzinnigheid en ongekunstelde ambachtelijkheid.

Wilt u de geschiedenis van een oud-Hollandse stad als Hoorn leren kennen, begin dan eens met het maken van een wandeling langs de gevels van haar straten en tracht deze beeldend te “lezen”. U kunt dan een indruk krijgen van haar moraal en geloofsovertuigingen en van de wijze waarop haar bevolking met de zwakkeren, zieken, armen, wezen en ouden van dagen omging. Ook kunt u ontdekken welke beroepen er werden uitgeoefend, gegevens verzamelen over nijverheid en handel, zowel ter plaatse als daarbuiten. Maar ook over scheepvaart, buitenlandse culturele contacten en handelspartners en over veiligheid, bescherming, rechtshandhaving en verdediging. Tevens kunt u inzicht krijgen in het bestuur en de machtsverhoudingen en u kunt de strijd om vrijheid volgen. Ten slotte vergaart u kennis over vervoersmogelijkheden, familieverbanden, recreatie en zelfs beleggingsschandalen. Dat vraagt vaak wel enige achtergrondinformatie.

In dit boek wordt die, voor zover beschikbaar, gegeven waarmee u een hulpmiddel hebt bij het “lezen” en begrijpen van de in steen gebeitelde geschiedenis. Onze stichting is bijzonder verheugd met deze uitgave over de “versteende” en toch nog altijd zo levende bron van kennis over Hoorns lotgevallen. Het is dan ook overbodig om te vermelden dat dit boek, vooral door zijn nieuwe invalshoek wat geschiedschrijving betreft, onontbeerlijk is voor een ieder die de Hoornse geschiedenis een warm hart toedraagt.

Mevr. R. Bax van Altena
Oud voorzitter Publicatiestichting Bas Baltus.

 


Sint Jans Gasthuis
Kerkplein 39