Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Binnenluiendijk 5

Deze gevel bevat een recente Hoornse gevelsteen. Hij is door de bewoners geplaatst in 2006, toen zij het pand betrokken. De steen toont op de achtergrond een zeegezicht met een zeventiende-eeuwse koopvaarder met gehesen zeilen. De voorgrond is gevuld met rood bloeiende tulpen.

De zee en de koopvaarder staan niet slechts symbool voor de Hollandse vrouwelijke helft van het echtpaar maar ook voor de ambiance van het huis dat zich bevindt op een plaats waar zich een gedeelte van Hollands vermaarde maritieme geschiedenis heeft afgespeeld. De tulpen op de voorgrond verwijzen naar de Turkse afkomst van de mannelijke helft van het paar.

Daarnaast heeft de Turkse tulp ons land ook grote vermaardheid gebracht. De wilde tulpensoorten uit Klein-Azië en in het bijzonder de Tulipa gesneriana uit het Turkse deel van het gebied hebben een grote rol gespeeld in het uiteindelijk voortbrengen van veel van onze huidige gecultiveerde tulpen. De invoer van deze tulpensoorten in Holland aan het eind van de zestiende eeuw, door C. de l'Ecluse, leidde tot de beruchte tulpengekte.

Zie daarvoor ook onder Achterom (zie bladzijde 14). De naam “Tigin” op de spiegel van het schip is de achternaam van de bewoners die de steen hebben geplaatst. Dit schip staat tevens symbool voor hun huwelijksbootje.