Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Korte Achterstraat 4, Weeshuis

Een gedenkplaat die volgens de tekst herinnert aan de gevangenschap van de Graaf van Bossu. Bossu voerde de Spaanse vloot aan tegen de Watergeuzen en Prinsgezinden tijdens de slag op de Zuiderzee tussen Hoorn en Schellinkhout in 1573. Hij verloor deze slag en werd gevangen gezet op deze plaats. Dit gebouw maakte deel uit van het toenmalige Mariaklooster, dat in 1572 na de Hervorming geconfisceerd werd door de overheid en vervolgens de bestemming kreeg van weeshuis tot 1964.

De herinneringssteen is hier geplaatst in 1848 toen de gevel werd vernieuwd. Volgens de waarschijnlijk naderhand aangebrachte aanvullende tekst op de benedenhelft van de steen stond de oorspronkelijke tekst van de bovenhelft van de steen aangegeven boven de toegang, die zich ter plaatse van de huidige steen voor de nieuwe gevel van 1848 heeft bevonden. Het ovaalvormige symbool van de duif omgeven door een stralenkrans verwijst naar de andere betiteling van het College van Regenten/beheerders van weeshuizen, namelijk College van Heilige Geestvoogden van weeshuizen als huizen van barmhartigheid en goede werken.