Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Slapershaven hoek Grote Oost 132

In de voorgevel: gebeeldhouwd reliëf van circa 600 x 60 centimeter met voorstelling uit de Bossu-zeeslag (zie ook Slapershaven 1 en 2).

Centraal een gepleisterd veld met opgeschilderd vers:

O! loffelijke daed O! schoone gulde tijden!
wie dat er aan gedenkt, die moet hem nog verblijden.
Het land dat schut, en beeft, den vijand die komt aen;
hij wil met Amalek gantsch Israël verslaen.
Hij koomt met groote magt, maar Godt heeft ons gegeven
ook Aron ende Hurs, wiens namen zijn geschreven.