Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Gedempte Appelhaven 7

In het fries bevinden zich vijf stenen. Het middelste toont een gezicht op de stad Genua vanuit zee. Links ervan is een tekststeen met de tekst “D. stat” en rechts ervan een tekststeen met de tekst “Genua. Aannemelijk is dat deze stenen duiden op handelscontacten tussen Hoorn en de stad Genua in de tijd van de zogenaamde straatvaart waaronder ook de Italiaanse havensteden Venetië en Livorno vielen. De linker hoeksteen in het fries draagt het wapenschild van Hoorn en de rechter toont het Zeeuwse wapen.
Hierbij zou kunnen worden gedacht aan handelscontacten, maar meer nog aan de relatie tussen de West-Friese kamer van de VOC te Hoorn en de Zeeuwse Kamer van de VOC te Middelburg.
In het midden van de met renaissance motieven voorziene houten puibalk onder het fries is nog een in hout uitgesneden wegvluchtende haas te zien. Een steen met het wapen van Genua is te vinden in de gevel van Veermanskade 6; zie aldaar.

 

 


Wapen van Hoorn

Wapen van Zeeland