Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in het Westfries Museum

Pagina 187

Een steen met daarop afgebeeld een vogel en drie platte kazen met de tekst “Inde bonte kra”. Behalve de mening dat het hier inderdaad gaat om de weergave van een bonte kraai, leeft bij sommige inwoners van Hoorn het idee dat er sprake is van een ekster. In werkelijkheid is hier noch een bonte kraai, noch een ekster op anatomisch juiste wijze weergegeven. De oorzaak zou gevonden kunnen worden in het gegeven dat de gemiddelde plaatselijke steenhouwer uit die tijd blijkbaar nauwelijks in staat was tot het houwen van een goede en nauwkeurige weergave van de werkelijkheid. Bij bijna alle gevelstenen met afbeeldingen van mensen, dieren of voorwerpen treft men immers op zijn minst een ietwat slappe, primitieve vormgeving aan door een onjuiste weergave van verhoudingen, maat, stand et cetera. Het lijkt dan ook het meest logisch, gezien de naam van de steen, om aan te nemen dat de steenhouwer inderdaad een bonte kraai voor ogen had. De steen is afkomstig van Breestraat 2, hoek Gerritsland.

Een ensemble bestaande uit twee stenen van zandsteen die oorspronkelijk boven elkaar geplaatst waren: de bovenste steen staand en de onderste steen liggend. De bovenste steen, met een in reliëf afgebeelde beker met deksel op voet is uitgevoerd in blauw, geel en lichtbruin. De onderste steen met de tekst “In den vergvlden mosterpot 1612” is geel en uitgevoerd in bas-reliëf. De stenen werden gevonden tijdens graafwerkzaamheden aan het einde van de negentiende eeuw naar aanleiding van een verbouwing van het pand Dal 7/8, nabij de Mosterdsteeg. Waar de naam Mosterdsteeg vandaan komt is onbekend. Gegevens over een mosterdmolen of mosterdmakerij in deze omgeving zijn tot nu toe niet gevonden. Ruimte voor een dergelijke inrichting was er trouwens ook niet daar zich aan de westzijde van de steeg reeds het pesthuis bevond, later het Huiszittende Armen-Weeshuis en nog later het huidige als zodanig buiten functie zijnde kazernegebouw, terwijl aan de oostzijde de huidige bebouwing van het Sint Pietershof te vinden was. De relatie tussen de stenen en de naam van de steeg is dus niet te geven. De steeg en haar naam bestonden in ieder geval reeds vóór 1612, het jaartal op de onderste steen. Zie voor een tafel- of schootmosterdmolen Achterom 111.