Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Grote Oost 132

Er is geen Oranjetelg met staatsmacht geweest, die zo vaak Hoorn bezocht heeft als prins Maurits (1567-1625). Het verbaast dan ook niet, dat er in de architectuur ook herinneringstekenen betreffende deze bezoeken zijn terug te vinden. Hier treffen we er een in de vorm van zijn wapen, gekroond met de gravenkroon en vergezeld van een jaartalsteen met het jaartal 1612. Het aantal bezoeken aan Hoorn bedroeg ten minste vijf. Het vierde vond plaats in 1612. Tijdens dit bezoek werd hij vergezeld door zijn jongere halfbroer en latere opvolger prins Frederik Hendrik. Het was de enige keer dat Frederik Hendrik Hoorn bezocht.

 

De steen draagt dezelfde emblemen als de wapenschilden van zijn vader Willem van Oranje, zoals te zien is op het wapen aan de Oosterpoort. Twee andere gevelstenen met het wapen van prins Maurits worden in het Westfries Museum bewaard. Een daarvan, met de tekst “Nassau Getrou”, is afkomstig van Breed 3. Van de andere steen, met rechts beneden een helm en links een afgeknotte boom met een loot, is de oorspronkelijke plaats onbekend.
Zie verder Bijlage 13.

 

Bijlage 13

De steen van Grote Oost 132 is waarschijnlijk geplaatst ter gelegenheid van het genoemde bezoek, en wellicht mede om aan te tonen dat in plaats van de macht van Spanje die van de Staten-Generaal, gepersonifieerd door prins Maurits, erkend werd. In het betrekkelijk rustige tijdvak van het twaalfjarig bestand (1609-1621) had prins Maurits tijd om meerdere steden eenmalig of vaker te bezoeken. Hij stelde zich hierbij ten doel zich persoonlijk op de hoogte te stellen van opvattingen over maatschappelijke en politieke zaken die onder de diverse gebiedsbesturen en het volk leefden. Een soort promotiebezoeken zoals we heden ten dage zeggen.