Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen buiten de binnenstad

Drieboomlaan 74

In de gevel is in 1974 een gevelsteen geplaatst, voorstellend een boekbinder. Deze voorstelling is geïnspireerd op een afbeelding uit het boek Spiegel van het Menselyk Bedryf van Jan Luyken uit 1694.

Theo van Vliet, voormalig directeur van Drukkerij Van Vliet, heeft deze steen geplaatst na het volgen van de opleiding tot handboekbinder.