Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Binnenplaats Statenlogement

In de binnenplaats tussen het Statenlogement en de kapel van het voormalige St. Ceciliaklooster is nog een steen te vinden. Deze is opgenomen in de middelste blindnis van de zuidelijke gevelwand van de verbindingsvleugel tussen het logement en de St. Ceciliakapel. Deze kapel is in 1435 gewijd en vormt het enige resterende bouwdeel van het gelijknamige kloostercomplex. De steen is een gecombineerde steen en herinnert aan twee van de vele restauraties en bouwkundige aanpassingen, die in de loop der tijd hebben geleid tot het huidige beeld van het gehele complex.

De steen toont een eenhoorn met daaronder twee jaartalstenen met daarop respectievelijk “verbouwd 1893” en “gerestaureerd 1997”. De eerste steen duidt op de restauratie en aanpassing van het complex in genoemd jaar.
Toen werd onder andere de muur gebouwd waarin de steen is opgenomen als vervanger van de bijna geheel gesloopte vorige gevelwand, die ± 1 meter verder naar binnen heeft gestaan. De onderste jaartalsteen dateert van de restauratie in 1996/97. Hij is geplaatst ter herinnering aan deze gebeurtenis en onthuld op 4 juli 1997 door de toenmalige staatssecretaris drs. A. Nuis van het ministerie van O.C.W.