Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2020

september

De grote terrassen in de binnenstad mogen tot 1 november blijven staan. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de gehele winter overdekte terrassen toe te staan.
Overdekte terrassen op de Roode Steen
1: Overdekte terrassen op de Roode Steen
1: Overdekte terrassen op de Roode Steen De houten haringkotter Broeder Isidoor, die jarenlang in de Hoornse haven lag te verkrotten, vertrekt uit de haven met bestemming Harlingen. In de buurt van Wijdenes zinkt het schip als gevolg van een gat in de romp. De opvarenden worden door de reddingboot van Hoorn naar Hoorn teruggebracht. De Broeder Isidoor blijkt met assistentie van de Hoornse havendienst de haven te hebben verlaten. Het schip is inmiddels in stukken gebroken en lijkt voorgoed verloren.
De Broeder Isidoor in de haven van Hoorn in 2013 (foto R. Karssies)
4: De Broeder Isidoor in de haven van Hoorn in 2013 (foto R. Karssies)
Rijkswaterstaat bergt de restanten van Broeder Isidoor en brengt die naar het depot in Lelystad. Vrijwilligers helpen bij het bergen van losse wrakstukken langs de dijk bij Wijdenes. Intussen ontstaat een discussie over de rechtmatigheid van het vertrek van het schip uit de Hoornse haven en over de verantwoordelijkheid voor de ontstane schade en kosten van de berging. De Bijenschool in Hoorn behaalt in de jaarlijkse landelijke leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit, die georganiseerd wordt door de KNHM foundation, de tweede prijs, € 2.000,-. (KNHM staat voor Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.) Verdeeld over 25 locaties in de binnenstad wordt door 'De Cultuurproeverij' met 130 activiteiten de aftrap gegeven voor het nieuwe cultureel seizoen in Hoorn. Na zijn petitie om het standbeeld van J.Pz. Coen van de Roode Steen te verwijderen start Gion Raap (23) een burgerinitiatief om dit doel te bereiken. Het wordt door 64 mensen mede ondertekend. De gemeenteraad moet zich hierover uitspreken. Met de eerste officiële paal van WORK@Hoorn (een complex met bedrijfsruimten van meer dan 1000 m2 per stuk) gaat een nieuwe grote ontwikkeling op bedrijventerrein Zevenhuis van start. De Nederlandse Spoorwegen mengt zich nadrukkelijk in de discussie over de toekomst van het stadhuis van Hoorn, waarover de gemeenteraad op 15 september een beslissing neemt. De regiodirecteur dringt aan op nieuwbouw in het stationsgebied. Gemeentesecretaris Frans Mencke (63) neemt na elf jaar afscheid van de gemeente Hoorn.
Gemeentesecretaris Frans Mencke neemt afscheid (foto Gemeente Hoorn)
10: Gemeentesecretaris Frans Mencke neemt afscheid (foto Gemeente Hoorn)
Het Rijk stelt 7,5 miljoen euro beschikbaar aan de gemeente Hoorn om woningbouw in het stationsgebied (Poort van Hoorn) te versnellen. De gemeente blijft bij haar besluit om twee zebrapaden op de Westerblokker na renovatie van het wegdek niet meer aan te leggen.
Zebrapaden weg op Westerblokker
11: Zebrapaden weg op Westerblokker
Zebrapaden weg op Westerblokker
11: Zebrapaden weg op Westerblokker
De gemeente geeft horecaondernemers uit de stad toestemming voor het tijdelijk overkappen van terrassen in de wintermaanden. Het gaat in goed overleg. De overkappingen moeten uniform zijn. De aquarel ‘The baptismal gate of the Noorderkerk in Hoorn’ van Johannes Bosboom (1817-1891) brengt op een veiling in Den Haag € 9.500 op.
Aquarel van de Noorderkerk van Johannes Bosboom geveild in Den Haag
11: Aquarel van de Noorderkerk van Johannes Bosboom geveild in Den Haag
Onder flatbewoners aan de Astronautenweg heerst grote onrust over de plaatsing van een antenne voor het 5G-netwerk. Vanwege de coronaregels blijft de gemeenteraad dit jaar zonder publiek vergaderen. De raads- en commissievergaderingen zijn wel live te volgen of later terug te kijken via www.hoorn.nl/raad. Rik Meester (28) stelt voor om een raadgevend referendum te organiseren over de vraag wat er met het standbeeld van J.Pz. Coen op de Roode Steen moet gebeuren. De organisaties We Promise, Building the Baileo en Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indië verspreiden flyers in de stad, waarin zij uitleggen waarom volgens hen het standbeeld van J.Pz. Coen zou moeten verdwijnen. Het initiatief van José Linders voor een platform voor Hoornse (horeca)ondernemers leidt tot de oprichting van Coöperatie Warenhuis Hoorn, waarin 350 ondernemers en stadscommunity ‘Voor een mooie stad’ samenwerken. De gemeenteraad besluit met 19 tegen 14 stemmen tot renovatie van het stadhuis op de Nieuwe Steen. Het burgerinitiatief voor de verplaatsing van het standbeeld van J.Pz. Coen wordt betrokken bij het komende stadsgesprek over gelijkwaardigheid. Alle fracties in de gemeenteraad ondersteunen dit besluit. Bakkerij en eethuis Meysa, op de hoek Noorderstraat / Veemarkt, wordt door brand verwoest.
Bakkerij en eethuis Meysa getroffen door brand
17: Bakkerij en eethuis Meysa getroffen door brand
Supermarktketen Deen keert een bonus uit van 10% van de gewerkte uren aan het personeel dat zich de afgelopen zes maanden (met de coronamaatregelen) heeft ingezet. Eind oktober wordt in het Dijklander Ziekenhuis een nieuw elektronisch patiëntendossier ingevoerd. Om alle gegevens uit de vele duizenden dossiers over te zetten wordt een noodprocedure gevolgd van 31 oktober 08.00 uur tot 1 november 13.00 uur. Bij woningcorporatie Intermaris in Hoorn staan 2640 jongeren tot 23 jaar uit Zwaag, Blokker en Hoorn ingeschreven voor een huurwoning. Hiervan hebben 1729 jongeren nog nooit gereageerd op een aangeboden huurwoning. Het Dijklander Ziekenhuis krijgt vergunning om in het eigen laboratorium IVF-behandelingen uit te voeren. In het ziekenhuis van Purmerend wordt daarvoor een verbouwing gedaan. Het bestuur en de Raad van Elf van Carnavalsvereniging Het Masker in Zwaag besluiten om het komende carnaval in aangepaste vorm te laten doorgaan. Toby van Teeseling (10) uit Heerhugowaard krijgt een fiets kado. Het is de duizendste uit de actie gratis kinderfietsjes die Jan Kooijman en Mans Semler in 2018 startten. In het Dijklander Ziekenhuis liggen 20 coronapatiënten. Een speciale corona-afdeling wordt nu ingericht om de verwachte toename op te kunnen vangen. Aan de vaste collectie van het Westfries Museum wordt op de eerste verdieping van het museum een nieuw schilderijenkabinet in zeventiende eeuwse stijl toegevoegd. Het aantal coronabesmettingen loopt op. In de afgelopen week worden in de regio 149 besmettingen gemeld, waarvan 59 in Hoorn. Vanwege de coronapandemie mogen in theaters maximaal dertig personen toegelaten worden. Met andere theaters in Noord-Holland vraagt schouwburg Het Park bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om ontheffing van deze maatregel.
Schouwburg Het Park wil meer dan maximaal 30 bezoekers ontvangen
30: Schouwburg Het Park wil meer dan maximaal 30 bezoekers ontvangen