Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2020

december

Omwonenden van het stationsgebied nemen nu al stelling tegen beoogde hoogbouw in het project Poort van Hoorn. In een brief aan het gemeentebestuur noemen zij een gebouw van 16 tot 23 lagen op de kruising van het Dampten met het Keern ‘volstrekt onacceptabel’.
Buurtprotest tegen hoogbouw
2: Buurtprotest tegen hoogbouw
De gemeente Hoorn biedt in samenwerking met Amerikaans techbedrijf Microsoft een gratis omscholingstraject tot data center technician aan. De opleiding wordt verzorgd door ITPH Academy, het ROC Horizon College en leerwerkbedrijf Werksaam. Op de plek van het voormalig waterschapskantoor aan de Willemsweg wordt door vastgoedondernemer Johan Bot en eigenaar Lars Fasten een toren van 229 meter hoogte gepland. Raadsleden en commissieleden zijn in het geheim geïnformeerd over de plannen voor woningen, kantoren en winkels. Volgend jaar wordt er door de gemeenteraad een Hoogbouwvisie vastgesteld waarin wordt vastgelegd hoe hoog en waar zo gebouwd mag worden in Hoorn. De geplande blikvanger zou een nieuw Nederlands hoogterecord zijn. Hospice Dignitas in Hoorn behoort volgens Zorgkaart Nederland tot de tien beste verpleeghuizen in ons land in 2020.
Hospice Dignitas bij beste tien verpleegtehuizen van Nederland
4: Hospice Dignitas bij beste tien verpleegtehuizen van Nederland
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen 5,5 miljoen euro beschikbaar voor het ontwikkelen van de Poort van Hoorn. Het geld komt uit het OV-fonds van de provincie en is bedoeld voor verbetering van OV-reizen en overstapmogelijkheden. Mevrouw Cis Koelman-Jansen viert in zorgcentrum Westerhaven haar 105e verjaardag. Omwonenden van de hoek van het Keern met het stationsgebied, de Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern en de Vereniging Oud Hoorn reageren met zorg over de plannen voor hoogbouw in het project Poort van Hoorn. Zij schrijven een brief aan het gemeentebestuur. Omwonenden geven aan dat zij in strijd met de afspraken nimmer op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid om hoogbouw van 20 bouwlagen te overwegen. Het stedenbouwkundig plan is een eerste stap om de visie ‘Meer stad worden’ en de in 2019 vastgestelde uitgangspunten te vertalen in plannen. Ook de hoogbouwvisie, die nog in de maak is, zal een rol spelen. Aldus de reactie van het college.. De gemeente gaat ondernemers, stichtingen en verenigingen die onevenredig hard zijn getroffen door corona, compenseren voor kosten (leges en tarieven) die zij moeten betalen voor vergunningen en diensten die worden geleverd door de gemeente.
Gemeentelijke steun voor ondernemers
9: Gemeentelijke steun voor ondernemers
Met haar brief aan J.Pz. Coen wint Isa Keijzer (11) de schrijfwedstrijd in de Kinderboekenweek die Bibliotheek Hoorn en het Westfries Museum organiseren. De gemeenteraad stelt het stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn vast. Ook gaat de raad akkoord met de business case en de samenwerkingsovereenkomst met partners NS Stations, ProRail en Provincie Noord-Holland. Het plan is ontwikkeld door de ontwerpers van stedenbouwkundig bureau Karres en Brands. De plannen passen naadloos bij het provinciale beleid om wonen te concentreren rond OV-knooppunten. Bestuursvoorzitter van het Dijklander Ziekenhuis Arno Timmermans neemt na acht jaar afscheid en gaat met pensioen. Diverse automobilisten krijgen, terwijl zij in de rij staan voor de betaalautomaat of bezig zijn via een parkeerapp te betalen, een parkeerboete. De nieuwe scanauto die op proef in de gemeente rondrijdt, maakt geen onderscheid. Het Dijklander Ziekenhuis sluit in de kerstvakantie operatiekamers om het personeel wat meer rust te gunnen. De Talent Academy Westfriesland wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemd tot ‘Koploper’, ofwel een lichtend voorbeeld voor anderen. Vanwege besmettingsgevaar wordt er geen ruchtbaarheid gegeven aan de officiële afsluiting van de werkzaamheden aan de renovatie van het Kerkplein. Bij de afronding van de klus plant wethouder Samir Bashara een meerstammige christusdoorn bij de Grote Kerk. Bewoners en ondernemers rond het Kerkplein ontvangen een felicitatiekaart van de gemeente.
Herinrichting Kerkplein is gereed
12: Herinrichting Kerkplein is gereed
Een ronde door de binnenstad leert dat het overgrote deel van de winkels inderdaad gesloten is als gevolg van de nieuwe maatregelen om de coronacrisis te beteugelen. Winkeliers zoeken naar oplossingen om toch hun klanten te kunnen bedienen. Afhalen na on line bestellingen of telefonisch contact, en thuis bezorgen zijn nu praktijk.
Afhalen en bezorgen als alternatief
17: Afhalen en bezorgen als alternatief
Op de Westerdijk worden de eerste vijftien van twintig nieuwe bomen geplant. Het Dijklander Ziekenhuis breidt de intensive care en de speciale corona-afdelingen uit om de groeiende stroom besmette patiënten te kunnen verwerken. Met de bouw van twintig sociale huurwoningen wordt de realisatie van de nieuwe wijk Holenkwartier begonnen. Bibliotheek Hoorn gaat in de Grote Waal samenwerken met de drie basisscholen en daar een schoolbibliotheek inrichten, waarin de leerlingen zelf betrokken worden in de organisatie. Wekelijks komt iemand van Bibliotheek Hoorn op school werken. De gemeente stelt een deskundig team samen om gedupeerde inwoners van de landelijke toeslagenaffaire te helpen. Het gaat hier om zeker 90 gezinnen. Via bestaande regelingen en maatwerkvoorzieningen wordt ondersteuning gegeven. Onder strikte voorwaarden (verplicht reserveren, tijdblokken, maximaal 100 bezoekers tegelijk) wordt IJsbaan De Westfries open gesteld. Een lichtpuntje in coronatijd….
De Westfries open onder strikte voorwaarden
22: De Westfries open onder strikte voorwaarden
Na 42 jaar ziet de Wereldwinkel in Hoorn zich gedwongen de deuren voorgoed te sluiten. De omzet loopt terug, de vrijwilligers worden ouder en fair trade producten kunnen o.a. in supermarkten worden gekocht. In het pand aan het Hoofd 2B, waar voorheen visrestaurant Parlevliet was gevestigd, wordt in maart een nieuw toeristisch informatiepunt ingericht. Het college komt terug van een eerder uitgesproken veto en staat de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw op het nautisch terrein De Schelphoek alsnog toe. Het nieuwe bestemmingsplan komt in het voorjaar in de politiek aan de orde. De gemeenteraadsfracties van VOCHoorn en HOP stellen schriftelijk vragen aan het college over de hulpverlening aan de man die wordt verdacht van de brandstichting in de woning aan het Keern, die in de kerstnacht een 43-jarige vrouw fataal werd. Zij vragen om grondig onderzoek te laten uitvoeren om eventuele fouten of lacunes in opvang en nazorg te voorkomen en het beleid te verbeteren. Het politiebureau aan de Blokmergouw wordt verbouwd. Het eerste van vijf nieuwe woongebouwen van Intermaris in de Grote Waal met 74 sociale huurwoningen voor starters, kleine gezinnen en senioren, wordt eind januari opgeleverd.