Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2005

januari

De politieke partijen GroenLinks en PvdA in Hoorn maken zich zorgen over de gezondheidsrisico's van UMTS-zendmasten in de buurt van woningen en vragen het college om duidelijkheid over de plaatsen waar zulke masten in de gemeente zijn geïnstalleerd. Ambtenaar Bob Jonker dient een schadeclaim in bij de gemeente Hoorn. Hij werd na onderzoek in de bouwfraude gezuiverd van alle verdenkingen tegen hem. Twee wijkoverleggroepen maken bezwaar tegen de reorganisatie van de rayonposten in de gemeente, waardoor chefs worden overgeplaatst naar een andere wijk en een centraal meldpunt voor klachten wordt ingesteld. De PvdA in Hoorn wil onderzoeken hoeveel mensen in de gemeente last hebben van vliegverkeer, nu sinds de ingebruikname van de Polderbaan van Schiphol één van de aanvliegroutes voor landende vliegtuigen over Hoorn loopt. De invoering van de identificatieplicht per 1 januari van dit jaar leidt bij de afdeling burgerzaken tot een geringe extra drukte. De gemeente bestelt bij Op/maat roestvrij stalen, hufterbestendige en afsluitbare fietsenstallingen, die geplaatst zullen worden bij de basisscholen in Hoorn. Hoornse horeca ondernemers verenigen zich in de Stichting Hoorn Helpt Altijd, om op langere termijn hulp te bieden aan mensen die op Sri Lanka getroffen zijn door de zeebeving die op tweede kerstdag plaatsvond. Kniltje van Bockxmeer-Vink ontvangt de pauselijke onderscheiding Benemerenti vanwege haar inzet gedurende 25 jaar voor de Parochiale Charitatieve Instelling van Blokker. Inbrekers veroorzaken grote schade in het Westfries Museum. Zij ontvreemden een aantal schilderijen (waarde 10 à 15 miljoen euro) en een deel van de collectie zilveren voorwerpen uit de Zilverzaal (waarde 2 miljoen euro). Het college is van oordeel dat het bedrijventerrein Hoorn 80 niet in beeld kan komen als mogelijke plek voor toekomstige woningbouw: de kosten van verplaatsing zijn te hoog. De consul van Thailand ontvangt voor giro 555 € 18.600, zijnde de opbrengst van de benefiet diners in zes Hoornse restaurants. De Hoornse Mixed Hockey Club heeft plannen voor renovatie van het complex aan De Nieuwe Steen. Probleem is de financiële situatie ten aanzien van veldhuur en vergoeding voor het gebruik door scholen. De archeologische dienst graaft op het terrein van de oude schouwburg aan de Westerdijk naar sporen van bewoning van vóór het ontstaan van het Hoornsche Hop. Het terrein op de hoek Grote Noord / Rode Steen wordt bouwrijp gemaakt. Het lag vanaf de brand in de bioscoop in april 2000 braak. De gemeente trekt € 5 per inwoner (€ 350.000) uit voor de festiviteiten rond het 650-jarig bestaan van de stad in 2007. Een op te richten stichting zal voor de organisatie en uitvoering ervan zorg dragen. Bij wijze van proef voor 1 jaar zal de parkeertijd in de binnenstad worden verlengd van één uur naar twee uur. Het college wijst bezwaren die zijn ingediend tegen de bouw van een appartementencomplex aan Dorpsstraat 143 af. Gemeenteambtenaar H. Wiebes spant bij de voorzieningenrechter in Alkmaar een kort geding aan tegen het aangezegde ontslag wegens zijn rol in de bouwfraude. De Rode Luifel begint op bedrijventerrein De Oude Veiling een fietsenwerkplaats voor mensen met een handicap. In de nieuwe schouwburg Het Park worden de eerste aanpassingen aangebracht: verbreding van de ingang naar de grote zaal en van de trap bij twee andere ingangen om de toegang voor o. a. rolstoelgebruikers te verbeteren. Supermarktketen Deen presenteert een eigen bouwplan voor het terrein van de oude schouwburg aan de Westerdijk. Het omvat een ondergrondse parkeervoorziening, een supermarkt en ruim veertig appartementen. Gemeenteraadslid M. Pijl (CDA) vraagt in een initiatiefvoorstel om de aanstelling van sociale raadslieden die kosteloos sociaal-juridische hulp in Hoorn verlenen. Het bureau Rechtshulp is nu gevestigd in Alkmaar. Bewoners van de Bangert wijzen het plan van wethouder R. Tonnaer af om een tijdelijk jeugdhonk in te richten in een leegstaande woning. De directeuren Louis Timmer en Bert Vos van het Westfries Gasthuis nemen het eerste exemplaar van ‘Hoorn oh ja 2004’ in ontvangst. Gerrit Jonker viert in woonzorgcentrum Avondlicht zijn 100e verjaardag. De fractie van de PvdA stelt het college voor het vijfentwintigjarig bestaan van de wijk Kersenboogerd in 2006 te vieren met festiviteiten voor wijkbewoners en de uitgave van een jubileumboek.