Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2020

juli

Alliantie Markermeerdijken neemt extra maatregelen om toekomstige zandverstuivingen in en om Hoorn zoveel mogelijk te beperken. Gebouw De Haai op het Visserseiland komt definitief in handen van de gemeente. De ‘pioniers’ van Multi Traffic Point (MPT) op bedrijventerrein Zevenhuis gaan van start. Het tankstation met 22 afleverzuilen en twee (van de zes) voedselaanbieders zijn in bedrijf. De overige deelnemers volgen in de komende weken. Op de 30 meter hoge reclametoren komen de logo’s van de tot het complex behorende bedrijven.
Het Multi Traffic Point op bedrijventerrein Zevenhuis
2: Het Multi Traffic Point op bedrijventerrein Zevenhuis
Acht jonge inwoners van Hoorn ontvangen hun jeugdlintje. De volwassenen die dit jaar koninklijk zijn onderscheiden krijgen vandaag hun onderscheiding. Door de coronamaatregelen was de fysieke uitreiking, bedoeld op 24 april jl., uitgesteld. Basisschool voor speciaal onderwijs De Wissel fuseert per 1 augustus met De Piramide. Directeur Mark Leek wordt schoolleider van een Spinaker-school voor speciaal voortgezet onderwijs.
Het schoolgebouw van SBO De Wissel aan de Wilhelminastraat
3: Het schoolgebouw van SBO De Wissel aan de Wilhelminastraat
Stefan Bommer neemt afscheid als vice-voorzitter van het parochiebestuur Hoorn- Zwaag. In zijn bestuursperiode kwam de fusie van vijf parochies in Hoorn, Zwaag, Blokker, Oosterblokker en Westwoud tot stand en werd de inzet van buitenlandse priesters van het Neocatechumenaat verwelkomd. In de afgelopen maanden schrijven handhavers in Hoorn 46 boetes voor corona-gerelateerde overtredingen uit, de meeste voor illegale samenkomsten en het schenden van de anderhalvemeterregel Na de lock down periode vanwege de coronapandemie worden de beperkingen langzaam opgeheven. In de Oosterkerk vindt een eerste concert plaats voor maximaal zestig gasten: een pianoconcert van Mayumi Eguro voor de Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu. De Hoornse Kermis zal in aangepaste vorm en met het opvolgen van de coronaregels toch doorgaan. Van 8 tot en met 16 augustus staan de attracties op het parkeerterrein van het Pelmolenpad. Een kleiner aantal, alcoholvrij en met een verplichte looproute langs de attracties. De provincie Noord-Holland kent een subsidie van € 300.000 toe aan het Westfries Museum voor verduurzaming van de gebouwen. Op het terrein van de oude Philipsfabriek aan de Holenweg is de sloop van de tweede fase van het gebouw begonnen. Enkele hallen blijven behouden voor een nieuwe bestemming. In totaal komen er in het Holenkwartier 300 koopwoningen, 80 sociale huurwoningen en 20 middeldure huurwoningen. In opdracht van Stichting Binnenstad Management Hoorn bereidt Edith Hartog Evenementenbureau en Markten de 27e intocht van Sinterklaas voor. Er zijn een aantal alternatieve scenario’s. Onduidelijk is nog welke maatregelen het kabinet zal afkondigen. In het weekend was het terrein Van Aalstweg het middelpunt van een illegale bijeenkomst van zo’n 200 bezoekers met 100 (race)auto’s. De fracties van VVD, PvdA, CU, DRP en Fractie Tonnaer maken zich grote zorgen over het dreigend tekort aan pleegouders en spreken het college hierop aan met vragen over de huidige situatie. Het blijkt dat de elektrische pendelbusjes voor personenvervoer in de binnenstad in feite gedoogd worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat gedogen stopt. De busjes worden van de weg gehaald. De fracties HOP en VOC Hoorn vragen het college wat de gevolgen hiervan zijn voor de Hoornse situatie. De Fractie Tonnaer wil dat de gemeente Hoorn onderzoekt hoe de gemeente na de Tweede Wereldoorlog is omgegaan met Joods vastgoed in de stad. Mocht hieruit blijken dat Hoorn destijds ‘twijfelachtig heeft gehandeld’ dan zal de gemeente volgens de fractie een gebaar moeten maken naar betrokken Joodse families. De afdeling Stedenbouw adviseert afwijzend op de aanvraag van Rob Baltus om bij restaurant De Nadorst in Blokker gedurende de Hoornse kermis een reuzenrad te laten draaien waarin ook gedineerd kan worden. Het Julianapark is voorzien van cameratoezicht. Dit moet overlast in het park terugdringen. Bezoekers voelden zich er niet meer veilig.
Cameratoezicht in het Julianapark
16: Cameratoezicht in het Julianapark
Een bedrijf in Zwaag heeft vijf arbeidsmigranten illegaal aan het werk gezet. In het bedrijfspand wordt bij de inval van politie en de AMIV ook een illegale slaapplaats aangetroffen. Het college kent aan Cinema Oostereiland € 30.000 steun toe uit de reservepot Stimuleringsfonds Coronacrisis, omdat het in deze tijd veel minder inkomsten heeft.
Financiële steun van de gemeente voor Cinema Oostereiland
20: Financiële steun van de gemeente voor Cinema Oostereiland
Tot nu toe zijn er bij Werksaam nauwelijks gevallen van fraude met de tijdelijke bijstandsuitkering vanwege de coronacrisis aan het licht gekomen. Basisschool Ichtus introduceert ‘Intermezzo’, een extra schooljaar na groep 8 om te voorkomen dat leerlingen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs de boot missen. Joger Jacobs, voorzitter van de medische staf van het Dijklander Ziekenhuis, meldt dat voor de verwachte tweede golf corona het draaiboek voor te nemen maatregelen klaar ligt. ‘We laten ons niet opnieuw verrassen.’ Guy Heemskerk (47) wordt de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Hoorn. Hij volgt Frans Mencke op, die met pensioen gaat. De Realistische Partij (DRP) eist opheldering van wethouder Kholoud al Mobayed over de verstrekking van supermarktbonnen aan armlastige inwoners van de stad. De gemeenteraad heeft hierover geen besluit genomen. Het voorlopig fusieplan om v.v. Hollandia en v.v. Zwaluwen’30 samen te voegen is ingediend bij de gemeente. Omdat Netbeheerder Liander niet op de door de bouw geplande datum de noodzakelijke nutsvoorzieningen kan realiseren, biedt zij aan om een noodaggregaat te plaatsen bij de in aanbouw zijnde flats aan de Siriusstraat.
Liander biedt noodaggregaten aan bij nieuwbouw in de Siriusstraat
25: Liander biedt noodaggregaten aan bij nieuwbouw in de Siriusstraat
De politie zet beelden online van zeven verdachten van de rellen in juni na demonstraties vóór en tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. Ze hoopt zo de identiteit van de zeven te achterhalen. Fractie Tonnaer stelt vragen aan het college aangaande het Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) dat volgens huidige plannen op het voormalige hockeycomplex aan de Nieuwe Steen is gepland. De gemeente heeft volgens de fractie onvoldoende oog voor de parkeerproblemen aan de Nieuwe Steen, zeker door de combinatie IKEC en plannen voor de bouw van 140 appartementen op het terrein.
Zorgen over parkeersituatie Nieuwe Steen door nieuwbouwplannen op voormalig sportcomplex
27: Zorgen over parkeersituatie Nieuwe Steen door nieuwbouwplannen op voormalig sportcomplex
Het nieuwe parkeerterrein voor v.v. Always Forward is klaar. Het wordt op 2 en 9 augustus feestelijk geopend met een straatvoetbaltoernooi voor kinderen, waarbij het parkeerterrein ‘de straat’ is. Het CDA en de VVD in Hoorn stellen in een brief aan het college voor om de locatie van HSV Sport aan de Wogmergouw mede te bestemmen voor het IKC (zie 27 juli jl.). HSV Sport reageert positief op het voorstel De gemeente geeft kinderen van wie de ouders een inkomen hebben dat niet hoger is dan 125% van de bijstandsnorm in augustus een tegoedbon ‘Zomerpret-pakket’ ter waarde van € 32,50. Het pakket kan worden samengesteld op de site van Warenhuis Hoorn. Een projectontwikkelaar uit Amersfoort wil op perceel Dampten 4 (Auto Tensen) een gebouw met circa 100 kleine huur- en koopappartementen voor jongeren en starters realiseren met een aantal gezamenlijke voorzieningen.
Appartementen op locatie Auto Tensen aan het Dampten?
29: Appartementen op locatie Auto Tensen aan het Dampten?