Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2013

januari

Op de NYE Party in schouwburg Het Park luiden 1500 mensen het nieuwe jaar in. Hoorn City Tours zegt het contract met de exploitant van de toeristenbusjes in de stad op. De samenvoeging van de r. k. parochies van Hoorn, Zwaag, Blokker, Oosterblokker en Westwoud leidt tot vorming van de Matteüs Parochie, gevestigd in Hoorn. Het proces naar de keuze om de locatie Michaëlkerk in Blokker op termijn te sluiten en de locatie Martinuskerk in Zwaag gerenoveerd in gebruik te houden leidt tot onbegrip en wantrouwen. De hoge plaats die Hoorn inneemt op de landelijke lijst van meest gevarieerd winkelaanbod nodigt de gemeente en de winkeliers uit om door actie en uitbreiding met vooral grote winkelketens de aantrekkelijkheid van de stad als koopstad nog te vergroten. Carnavalsvereniging Het Masker benoemt oud-zeilster Lobke Berkhout tot Zwaags Prominent. Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hoorn is de karate-dansshow van Minh Vu een treffend voorbeeld van de vele talenten die in Hoorn rondlopen. Het burgercomité dat een referendum wil over de tunnel onder het spoor, stelt een bezwaarschrift op tegen het besluit van de gemeenteraad om het verzoek om een referendum af te wijzen en bereidt de gang naar de rechter voor.

9: Westfriesgasthuis.
9: Westfriesgasthuis.
De instelling van 24-uurs beveiliging zichtbaar in het ziekenhuis leidt tot een duidelijke afname van geweld tegen hulpverleners. Dat Hoorn voorheen een Admiraliteitsstad was laat de Koninklijke Marine weten door het hijsen van de marinevlag voor het stadhuis. Zo krijgt het 525-jarig bestaan van de marine aandacht. De rechtbank in Alkmaar oordeelt dat de reclamebelasting in 2010 op een rechtvaardige wijze is geheven. Bij zijn afscheid na 22 jaar dienst bij de vrijwillige brandweer wordt Alexander de Haan benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. In de openbaarmaking van topinkomens in de publieke sector komt het Westfriesgasthuis 61 keer voor met vermelding van een salaris dat boven de Balkenende-norm van € 193.000 per jaar uitkomt. Hedwig Baartman (36) is de nieuwe stadsdichter van Hoorn. Op de Roode Steen worden door het Comité 7 mei met duizenden waxinelichtjes de slachtoffers van het Nederlands kolonialisme herdacht. De gemeente zet 15-jarige mystery-shoppers in om te zien waar de nieuwe regels van de Drank- en Horecawet overtreden worden. Het Westfriesgasthuis opent een polikliniek speciaal voor mensen met benauwdheidsklachten. De afdelingen cardiologie en longgeneeskunde werken hier nauw samen. De gemeente gaat het hergebruik van leegstaande kantoor- en winkelpanden bevorderen door de procedures voor wijziging van de bestemming te verkorten. Bij de 19e editie van de Westfriese Sportverkiezingen wordt Lobke Berkhout tot Sportvrouw van het Jaar gekozen. Zij ontvangt tevens de oeuvreprijs voor haar indrukwekkende reeks sportprestaties in de afgelopen jaren.

23: Riviercruiseschepen.
23: Riviercruiseschepen.
In verzorgingshuis Wilgaerden, locatie Avondlicht, viert Josefina Nederveen-Goed haar 100e verjaardag. De raadscommissie steunt het voorstel van het college om mogelijkheden voor grootschalige evenementen op het Oostereiland te verruimen. De gemeente gaat geluidabsorberend materiaal aanbrengen in de sporthallen De Opgang en Munnikenwoud in Zwaag. Stichting Ouderenraad Hoorn vraagt het college om de ‘130%-regel’ voor de Cultuur- en Sport Strippenkaart weer in te voeren. Martina Hendrika Cohen-Van Steeden viert in Woonzorgcentrum Avondlicht haar 100e verjaardag. Schaatser Piet Bos uit Blokker is de uitvinder van de ‘skate-lock’, een onderdeel dat op de klapschaats bevestigd wordt om vooral bij schaatsen op natuurijs valpartijen te voorkomen. De schoolbesturen van Atlas (openbaar) en Tabor (katholiek voortgezet onderwijs) gaan kinderen bij aanmelding voor de brugklas uitloten als de scholen groter worden dan zij onderling hebben afgesproken. De gemeente sluit zich aan bij de Nationale Ombudsman voor klachten van burgers. De Regionale Ombudsman is opgeheven.

25: Geluidswal.
25: Geluidswal.
Het televisieprogramma ‘Geloven op 2’ van de Evangelische Omroep EO besteedt vier dagen op rij aandacht aan Hoorn en omstreken. Met een metersgrote maquette van het plangebied toont de gemeente de uitwerking van het project Poort van Hoorn. De plannen van de gemeente om riviercruiseschepen af te laten meren aan een steiger langs het Julianapark tegenover het Oostereiland stuiten op breed verzet. De gemeente ontvangt uit handen van minister Ploumen van ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel de onderscheiding ‘Meest Inspirerende Millennium Gemeente’. Er waren 151 gegadigden voor de prijs. In het pand Nachtegaal 147 - 152 wordt het project ‘Kamers met Kansen voor begeleid wonen’ ingericht voor jongeren van 18 tot 25 jaar. De gemeente, Intermaris en dnoDoen werken hierin samen. De gemeente gaat de geluidswal met een kern van gegalvaniseerde stalen golfplaten langs de Provincialeweg vervangen en verlichting aanleggen op het naastgelegen fietspad. In de Hoornse politiek is steun voor plannen om ecologische maatregelen te nemen in het Markermeer door aanleg van afscheidingen evenwijdig aan de kust en eilandjes voor de kust van Hoorn en Zeevang. (Marker Wadden).

26: ANWB-VVV.
26: ANWB-VVV.
De ANWB stopt per 2014 de samenwerking met de VVV Hart van Nederland locatie Hoorn. De PvdA in Hoorn wil met maatregelen als verlaging van de grondprijs, benutten van mogelijkheden die wijzigingen in het stratenplan bieden en een nieuwe locatie voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) de woningbouw in de wijk Bangert en Oosterpolder op gang brengen. Steunpunt Zorg voor Welzijn en de gemeente Hoorn starten de website www.wederdienst.net. Hierdoor kunnen contacten ontstaan om diensten en klusjes uit te ruilen binnen de gemeente. In 2013 wordt een landelijke proef gedaan met buitenschoolse opvang voor kinderen die extra aandacht en zorg nodig hebben. In Hoorn worden daarvoor 12 plaatsen gereserveerd in een samenwerkingsverband van Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) en Parlan, de organisatie voor jeugd en opvoedhulp.