Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2020

mei

De gemeente bevriest het bestemmingsplan Bedrijventerrein Gildenweg. Daardoor wordt nieuwbouw van een bedrijfsverzamelgebouw daar voorkomen. Op het erf van Omringlocatie Lindendael aan de Koepoortsweg wordt de eerste ‘praatkeet’ van Hoorn in gebruik genomen, gezellig ingericht aan beide zijden van de glazen scheidingswand en voorzien van geluidsboxen. Zo kunnen Liselot en Susanne Ezerman weer eens een praatje maken met hun moeder Ida. Een van de vele foto’s die Jan Dirk Osinga tijdens de oorlogsjaren heeft gemaakt, krijgt een plek in het rijtje van beste oorlogsfoto’s van het land: de opname van de ‘fietsenrazzia’ op het Grote Noord in 1942. Aan de Strip in de Bangert en Oosterpolder, ter hoogte van de kruising met de Bangert, wordt het kunstwerk ‘Polderkristallen’ van Alphons ter Avest geplaatst. In het ontwerp heeft hij getracht de cultuur- en landschapshistorie van de omgeving te verwerken.
Het beeld ‘Polderkristallen’ van Alphons ter Avest
2: Het beeld ‘Polderkristallen’ van Alphons ter Avest
Ruim één op de vijf medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis die getest zijn op corona, blijkt dit virus ook te hebben. De Stille Tocht naar het oorlogsmonument bij de Grote Kerk wordt slechts door de burgemeester en het Comité 40-45 gelopen. Via Facebook wordt er verslag van gemaakt. Trompettist Rien de Vroome speelt de Last Post op het balkon van de kerktoren. Beiaardier Boudewijn de Zwart speelt het Wilhelmus, We’ll meet again en Zing, vecht, huil…. De film ‘De oorlog van mijn vader’, van Joost Schrickx wordt via de website www.vrijheidinhoorn.nl getoond. Burgemeester Jan Nieuwenburg en projectontwikkelaar Guido Scholtens onthullen op de bovenste verdieping van De Toren de afbeelding van de Nederlandse vlag, op de noordwesthoek aangebracht, bestaande uit geglazuurde rode, witte en blauwe stenen in een dubbele hoek in het metselwerk.
Zoek de Nederlandse vlag
6: Zoek de Nederlandse vlag
Op de intensive care van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn liggen nu minder dan tien mensen met corona en zijn er vierentwintig opgenomen die mogelijk besmet zijn met corona. Op het hoogtepunt van de epidemie lagen hier ruim twintig mensen en waren er meer dan honderd patiënten opgenomen. Karsten Tenten in Zwaag verwerkt kilometers zeildoek in coronaproof schermen voor taxi’s, kappers, toonbanken van winkels of werkbussen en ontmoetingstenten bij tehuizen. Woningcorporatie Intermaris en ontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) gaan in de komende jaren 4000 woningen bouwen in Hoorn en Purmerend. In Hoorn is daarvoor de locatie Pelmolenpad/Prismalocatie in beeld. Om geldproblemen bij inwoners eerder in beeld te krijgen start de gemeente het initiatief ‘Vroeg erop af Hoorn’. Samen met woningcorporatie Intermaris, drinkwaterbedrijf PWN en zorgverzekeraars signaleert zij betalingsproblemen en helpt zij inwoners om grotere schulden en problemen te voorkomen. GGD Hollands Noorden richt in Zwaag op een terrein aan de Oostergouw 7 een coronatestlocatie in. Deze gaat eind mei open voor zorgpersoneel, leerkrachten van scholen die weer open zijn gegaan, en personeel uit de kinderopvang. Vanaf 1 juni zijn ook inwoners welkom.
Corona testlocatie aan de Oostergouw (foto K. van Bockxmeer)
16: Corona testlocatie aan de Oostergouw (foto K. van Bockxmeer)
‘Een betonnen beeldenpartij bestaande uit wachtende in gedachten verzonken figuren’, kunstwerk van Jan Douma, wordt geplaatst in de kunstroute van stichting In den Beginne langs de Hoornse kust.
Nieuwe beeldenpartij aan de Westerdijk
16: Nieuwe beeldenpartij aan de Westerdijk
Trea van Straten-Stokx is 42 jaar werkzaam in verzorgingshuis Westerhaven. Nu gaat ze met pensioen. Vanwege de coronamaatregelen vertrekt ze met stille trom…. Op het schoolplein van Tabor College locatie d’Ampte wordt de uitbreiding van het vrijheidsmonument onthuld: 75 toortsen omringen nu de al aanwezige ‘lippen op een ijzeren pilaar’ met de woorden vertrouwen, vrijheid, hoop, liefde en respect. De gemeente ondertekent een brandbrief van de Provincie Noord-Holland aan ministers Van Engelshoven en Ollongren, waarin zij aandringt om het culturele steunpakket van het Rijk ook te bestemmen voor lokale en regionale instellingen. Geen kampioen, maar toch direct gepromoveerd naar de hogere klasse: de KNVB bericht Hollandia dat het eerste team promoveert naar de Derde Divisie en Always Forward dat het eerste zondagelftal overgaat naar de Derde Klasse amateurs. Vanwege de coronamaatregelen worden de competities dit seizoen niet uitgespeeld. Het aanlichten van zeven monumenten in Hoorn en het aanleggen van ondergrondse elektrische kabels voor het aanlichten van monumentale panden door derden kost € 214.000. De raadsfracties DRP, Fractie Verdonk en Fractie Tonnaer vinden dat de gemeente de uitvoering van het aanlichten zelf kan doen. Daar is geen aparte stichting voor nodig, zo stellen zij. De gemeente Hoorn en het Rijksvastgoedbedrijf spreken af dat de voormalige gevangenis in Zwaag (‘de Glasbak’) zal worden gesloopt. Beide partijen bespreken de mogelijke nieuwe bestemming voor het terrein. De Protestantse gemeente Hoorn Zwaag wil dat de gemeente Hoorn zich aansluit bij een initiatief van andere gemeenten om minderjarige alleenstaande vluchtelingen weg te halen van de Griekse eilanden. In het Julianapark (bij het schelpenstrandje) en in de binnenstad (hoek Gedempte Turfhaven / Ramen) worden in opdracht van de gemeente openbare toiletten geopend.
Tijdelijke toiletvoorziening op de Ramen
30: Tijdelijke toiletvoorziening op de Ramen
De fiets-voetgangerstunnel tussen de wijk Bangert en Oosterpolder en bedrijventerrein Zevenhuis wordt op 6 juni in gebruik genomen. Er is een tijdelijke aansluiting gemaakt op de woonwijk, omdat de route via de Strip alleen voor snelverkeer is bedoeld.
Bedrijventerrein Zevenhuis nu ook goed bereikbaar voor fietsers
30: Bedrijventerrein Zevenhuis nu ook goed bereikbaar voor fietsers