Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1998

januari

In drie vestigingen van de Openbare Bibliotheek komt dit jaar een Jongeren InformatiePunt: een voorziening met computers en CD-rom. De gemeente kan in de rekening over 1997 een bedrag van 4,5 ton boeken. Het is een niet onverwachte restitutie uit de zogeheten behoedzaamheidsreserve die het Rijk ten behoeve van gemeenten aanhoudt. De vereniging Oud Hoorn gaat akkoord met de procedures in verband met de bebouwing van het Karperkuilgebied. Op inhoudelijk gebied is er wel een aantal twijfels en kritiekpunten. De ondernemersvereniging De Oude Veiling wordt met die van de Nieuwe Steen en het Bedrijventerrein Westfrisia uitgebreid tot de Ondernemersvereniging Nieuwe Steen - Oude Veiling - Westfrisia (NOW). Op de oprichtingsvergadering van de politieke partij Hoorns Belang komen dertig belangstellenden af. Aan de kandidatenlijst worden twee namen toegevoegd. Per 1 maart zal de Stichting Stadsherstel de monumentale koffie- en tabakswinkel aan het Breed verhuren aan een kaasspeciaalzaak die ook koffie en thee zal verkopen. Vanwege de oprukkende bebouwing in de directe omgeving ziet het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut zich genoodzaakt om het weerstation in het gebied Blauwe Berg naar elders te verplaatsen. De gemeente wil via de rechter afdwingen dat C. van der Maat alsnog de kosten voor het opruimen van asbest in de Zuiderhout in Blokker betaalt. In juli 1997 brandde het garagebedrijf Van der Maat daar af. De gemeentelijke commissie voor bezwaar- en beroepschriften stelde Van der Maat eerder in het gelijk bij zijn verweer tegen de vordering van de gemeente. Een inventarisatie van de gemeente wijst uit dat veel Hoornse ondernemers illegaal reclames hebben aangebracht op hun bedrijfspand. De Reformatorische Politieke Federatie (RPF) zal voor het eerst deelnemen aan de Hoornse gemeenteraadsverkiezingen. Het PvdA-werkbezoek van staatssecretaris A. van Dok opent het debat over de rol van het koopcentrum aan de Van Aalstweg. Binnenstad en Run Shopping Centre moeten de koopkracht uit de regio aan zich binden, zo luidt de visie van de vroegere wethouder van Hoorn. De openbare basisschool Het Ooievaarsnest in Zwaag is doelwit geweest van brandstichters. Een molotov-cocktail veroorzaakte brand in de centrale hal van de school. Bisschop H. Bomers benoemt pastoor J. Granneman van Westwoud tot administrator van de parochie van de H.Michaël in Westerblokker. Daarmee vervalt de voorgenomen samenwerking tussen de katholieke parochies in Zwaag, Westerblokker, Oosterblokker en Westwoud, die door het Dekenaat Hoorn was geadviseerd. De Belangenvereniging van Bewoners van het Havenkwartier spreekt schande van de voortvarendheid van de gemeente, die met toepassing van art.19 procedures de plannen voor Karperkuil en Julianapark snel wil uitvoeren. Het Hoornse zwembad De Waterhoorn heeft in 1997 4.000 bezoekers meer getrokken dan was geraamd. Desondanks nam het exploitatietekort met een ton toe tot ongeveer fl. 200.000. De Hogebrug tussen Oude Doelenkade en Veermanskade wordt na restauratie weer in gebruik genomen. Het bureau Plan Praktijk wordt door het college aangewezen om voor de duur van in ieder geval een jaar de schuldhulpverlening in Hoorn uit te voeren. Het college besluit intern onderzoek te laten verrichten naar onder meer de rol van de directie en het bestuur in het faillissement van de de Regionale VVV. Voor de opzet van een nieuwe, lokale VVV wordt een werkgroep onder leiding van een interim-manager gevormd. Een meerderheid van de Hoornse politiek stemt in met het interne onderzoek naar de rol van het Hoornse college in het faillissement van de Regionale VVV. De wachtlijst van gegadigden voor een kavel bouwgrond in de vrije sector in Hoorn telt 500 belangstellenden. De gemeente denkt in 1998 slechts 42 kavels te kunnen uitgeven. Wethouder T. Hoogkamer stelt voor om op termijn elke Hoornse wijk een eigen budget toe te kennen voor het oplossen van problemen. De Hoornse politiek stelt zich in principe niet onwelwillend op tegenover een plan van de Hoornse Industrie- en Bedrijvengroep (HIB) om een U-vormige weg rond Hoorn aan te leggen. In het nieuwe Wijkverkeersplan Binnenstad Hoorn worden voorstellen gedaan voor een beter bereikbaar stadscentrum, een autoluwe binnenstad en herinrichting van straten. Omdat er huisvuil aan de oppervlakte komt moet de drie hectare grote, voormalige vuilnisbelt in het Julianapark van een extra afdeklaag worden voorzien. Herman Lansdaal overhandigt tijdens een bijeenkomst in de Openbare Bibliotheek in de Wisselstraat het eerste exemplaar van Hoorn Oh Ja 1998 aan wethouder T. Hoogkamer. Het bestemmingsplan voor het omstreden gebied Visserseiland is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. De aannemer is al met het bouwrijp maken van de grond begonnen. Tegen het advies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg kiest de Hoornse politiek voor het handhaven van leilinden in de plannen voor de herinrichting van het Grote Noord. Het Juliana Welzijn Fonds kent aan de Stichting Rentree een bijdrage van fl. 15.000 toe voor de aanschaf van inventaris en apparatuur in de Vrijwilligerscentrale aan de Pakhuisstraat.